Gjødsel 1


Ivar Nesheim

Um gjødsel

Norge, Jordbruk, Kunstgjødsel, Gjødsel, Landbruk, Naturgjødsel