1600-tallet 136


Diplom datert 6. mai 1619. Bergen, Kunngjøring.

1619-05-06

1600-tallet, Diplomer

Diplom datert 1663, 31 august, Bergen (Hordaland')

1663-08-31

1600-tallet, Diplomer, Salg, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1664, 12 februar, Bergen (Hordaland')

1664-02-12

1600-tallet, Diplomer, Salg, Eiendomshandel, Skjøte

Johannes Blaeu

Norvegia, qvæ est Europæ liber primus||Joannes Blaeuw Norwegia descriptio 1662

1662

Norge, Kartografi, Kart, 1600-tallet, Hollandsk kartografi

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, 1700-tallet, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Topografi, Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Bergen vedk, England vedk., Krigshistorie, Lokalhistorie, Sjøkrig, Bryggen, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Danmark vedk., Religiøse skrifter, Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Prester, 1600-tallet, Kirkehistorie, 1400-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Ærendlevs og Olsdorps prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, 1600-tallet, Sverrige vedk., Baltiske hav, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, 1600-tallet, Kirkehistorie, Biskoper, Kirker, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Losje, Frimurere vedk.

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Brev, Historie, 1700-tallet, 1600-tallet, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigshistorie, Norden, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk., Militæret vedk.

Caroli oration en seiner officirer im Lager etc. 1659.

1600-tallet, 1500-tallet, Krigshistorie, Norden, Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk.

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

1600-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Bønnebok, Bønnebøker (gamle)

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget i Bergen

Indførte Lærekontrakter 1694-1763

1700-tallet, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakersvendenes Broderskabs Protokol 1673-1761

1700-tallet, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets prvilegier av 23/8 1648

1648-08-23

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets privilegier av 23/6 1683

1683-06-24

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1626-12-07

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1641-09-03

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1674-01-22

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne brve m. m.)

1648-08-23

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1662-10-22

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1665-03-29

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-10-06

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-11-05

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1681-12-23

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskapsbok for Glarmesterlaugets Svendel ade 1681-1750.

Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet

Glarmesterlauget i Bergen

Glarmesterlaugets privilegier 1684

Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, 1600-tallet

Glarmesterlauget i Bergen

7. Diverse kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, 1700-tallet, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, 1700-tallet, 1500-tallet

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Kongelige Artikler Knapmager Lauget vedkommende.

Bergen, 1600-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget

Schumacher Zunfts Buch 1690 - 1780.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1654-03-04

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1657-03-07

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1660-09-18

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker