Coffer 2


Brev som omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge

1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smak (skipstype), Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy

Dokument som omhandler uriktige mål på hollandske skip

1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smak (skipstype), Commerce-lest