Smakker 2


Brev som omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge

1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smakker, Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy

Dokument som omhandler uriktige mål på hollandske skip

1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smakker, Commerce-lest