Gjenreising og sanering 511


Gustav Brosing

Strandgaten. Smeby Hotells tomt ryddes.

1957-09-23

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Stillas, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Gravemaskin

Gustav Brosing

Gamle Nygårdsvei 5 (Svinesund)

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Laksevåg i ruiner]

Oversiktsbilde, Overview, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Holbergsalmenning

Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Lastebil, Brostein, Forretningsgård, Skorstein, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Strandgaten

Barn i lek, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Forretningsgård, Trehjulsykkel, Skorstein, Brosje, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Herman Grans vei. Ruiner.]

Ruiner, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Fabrikk, Nybygg, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

[Strandgaten 107]

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Strandgaten. Berstads nybygg]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Byggeplass, Building site, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Strandgaten 104-106 rett før riving.

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Gjenreising og sanering, Hospits

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brann, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Hestekjøretøy, Vogn, Branntomt

Gustav Brosing

Nordnes

By- og småsteder, Cities and villages, Mur, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

[Barakker etter brannen 1916. Møllendalselven.]

Bolighus, Residential Building, Elv, Brakker, Gjenreising og sanering, Flom

Ukjent

[Barakker under bygging Etter Brannen i Bergen 1916.]

Byggeplass, Building site, Brakker, Gjenreising og sanering

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Arbeider, Worker, Statue/Skulptur, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken

Gutt, Boy, Gjenreising og sanering, Husruin

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Bank, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Olaf Kyrresgade etter branden 1916

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Strandkaien i 1920-årene.]

Handel, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Torg, Brakker, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Strandgaten ved Muren etter bybrannen i Bergen 1916]

Gate, Trebro, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Strandgaten etter bybranden i Bergen 1916]

Gate, Crowd, Folkemengde, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen]

Brann, Crowd, Folkemengde, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen]

Torg, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Torget og torgallmenningen etter bybrannen i bergen 1916]

Gate, Personbil, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torvalmenning.]

Handel, Bil, Car, Torg, Brakker, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Glassmagasin

Ukjent

Bergen, Torvet efter Branden

Gatelys, Handel, Postkort, Torg, Brakker, Brostein, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Jernvarehandel

Mittet & Co.

Bergen efter Branden, Torvet."

Gate, Butikk, Shop, Brakker, Gjenreising og sanering, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Mittet & Co.

Bergen efter Branden

By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Gjenreising og sanering, Branntomt

B.C & A.H.

Torvalmending med Barakker

Gate, Butikk, Shop, Brakker, Gjenreising og sanering, Bokhandler

Olaf Andreas Svanøe

[Bergen etter brannen 1916. Christies gate.]

Handel, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Brannstasjon, Gjenreising og sanering, Elektrisk forretning

Ukjent

Bergen. Strandgaten.

Bygninger, Telefonstolpe, Gjenreising og sanering, Branntomt

Ralph L. Wilson

[Brannruiner etter bybranden i Bergen 1916]

By- og småsteder, Cities and villages, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Mittet & Co.

Bergen efter Branden, ved Byparken

Park, Butikk, Shop, Brakker, Benk, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Edvard Grieg-statuen i Byparken]

Statue/Skulptur, Park, Brakker, Gjenreising og sanering

Ralph L. Wilson

[Torgallmenningen etter brannen i 1916 (15.01)]

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Personbil, Allmenning, Gjenreising og sanering

Olaf Andreas Svanøe

[Barakkene i Christies gate etter brannen i 1916]

Gate, Butikk, Shop, Brakker, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Jernvarehandel, Fotografisk atelier, Musikkhandel, Forgyller

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Kjeller, Trapp, Grunnmur, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Gutt, Boy, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken.Kjellerhvelvingen.

Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Hospits