Bakerlauget 640


Bagertaxt

1744-04-17

1800-tallet, Bakerlauget, Kornvarer, Brødvarer, Varepriser, Takst

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1700-tallet, 1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1700-tallet, 1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1768-1813

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1834-1845

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok. 1846-1857

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1857-1875

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1875-1899

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Journal 1834-1854.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Fortegnelse over Bakermestrenes Navne og Bopæl ca. 1740-1893

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Fortegnelse over Bakersvendenes nuværende Konditioner 1839-1876.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Fortegnelse over indskrevne Svende 1713-1837. (Utskrevne Læredrenge).

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Fortegnelse over indskrevne Svende 1764-1894.

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Indførte Lærekontrakter 1694-1763

1700-tallet, Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Indførte Lærekontrakter 1764-1894

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakersvendenes Broderskabs Protokol 1673-1761

1700-tallet, Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakersvendenes ”Broderskabs”s Protokol 1801- 1837

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Ladeprotokol 1753-1840. (Indtægtsbok).

1700-tallet, 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Regnskapsbok 1839-1871

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kassabok 1871-1895

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Repartitionsbok 1871-1894

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets prvilegier av 23/8 1648

1648-08-23

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets privilegier av 23/6 1683

1683-06-24

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets privilegier av 23/4 1744

1744-04-23

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Fredrik 5tes konfirm. av 18/4 1747

1747-04-18

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Christian 7des konfirm. av 25/11 1768

1768-11-25

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1849-10-11

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1761-02-09

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1788-04-28

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Svennebrev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter ang. Bergens Bakerlaugs ansøkning av 1741 til Kongen

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter.

Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter.

1769-01-26

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter.

Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1626-12-07

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1641-09-03

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1674-01-22

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne brve m. m.)

1648-08-23

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1662-10-22

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1665-03-29

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-10-06

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-11-05

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug