Polarforskning 76


Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Mann, Hytte, Polarforskning, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Gevær, Mann, Kaptein, Polarforskning, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Ekspedisjon, Polarforskning, Hvalbåt, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Flag, Flagg, Ekspedisjon, Polarforskning, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Ekspedisjon, Polarforskning, Hval, Hvalfangst, Polarekspedisjon, Fangststasjon

Bernhard Nordahl

Framgutterne. Tre aar gjennem skrugar og nat.

Polarekspedisjon, Polarforskning, Nordpolen, Ekspedisjon, Fram, Polarhistorie, Polhavet

Oskar Emil Schiøtz; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft

Naturen. Nr. 11, November 1881, 5te. Aargang

Fysikk, Kjemi, Polarforskning

Axel Severin Steen

Den Internationale Undersøgelse af Polaregnenes fysiske Forhold

Polarforskning

Ukjent

Nogle Resultater af de i Aaret 1881 foretagne Polarreiser

Polarforskning

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Polarforskning

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; Wilhelm Maribo Schøyen; Alfred Burgerstein

Naturen. Nr. 1, Januar 1888, 12te. Aargang

Geologi, Botanikk, Polarforskning, Entomologi

Fridtjof Nansen

Grønlands indlandsis.

Geologi, Polarforskning

Henrik Mohn; Jørgen Brunchorst; Jean-Charles Houzeau; Ingvald Martin Undset; George Romanes

Naturen. Nr. 3, Mars 1888, 12te. Aargang

Astronomi, Polarforskning, Fotografi, Antropologi, Entomologi, Oseanografi

Nansens Grønlandsfærd.

Polarforskning

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Henrik Mohn; Jørgen Brunchorst; Hugo Hildebrand Hildebrandsson

Naturen. Nr. 4, April 1888, 12te. Aargang

Geologi, Botanikk, Polarforskning

Fridtjof Nansen

Grønlands indbyggere.

Polarforskning

Hans Henrik Reusch; Jørgen Brunchorst; Raphael Anatole Emile Blanchard

Naturen. Nr. 11, November 1888, 12te. Aargang

Polarforskning, Biologi

Den første gjennemvandring af Grønland.

Polarforskning

Nansens brev til grosserer Gamél.

Polarforskning

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Ingvald Martin Undset

Naturen. Nr. 7, Juli 1889, 13de. Aargang

Geologi, Botanikk, Medisin, Polarekspedisjon, Polarforskning, Biologi

Fridtjof Nansen

Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Fiske, Oppfinnelser

Fridtjof Nansen

Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Miller Christy

Naturen. Nr. 12, Desember 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Botanikk, Insekter, Polarforskning, Ernæringsvitenskap

Ukjent

Mod Nordpolen.

Polarforskning

Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Ragnvald Knudsen

Naturen. Nr. 2, Februar 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Geologi, Medisin, Polarforskning, Teknologi, Vitenskap

Ragnvald Knudsen

Kapt. Knudsens fangstreise til Grønlands østkyst.

Polarforskning

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Jørgen Brunchorst

Naturen. Nr. 3, Mars 1890, 14de. Aargang

Polarekspedisjon, Polarforskning

Fridtjof Nansen

Plan til en ny polarekspedition.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Norsk nordpolarekspedition.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Hans Henrik Reusch

Nordpolekspeditionens betydning for de forskjellige videnskaber.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Axel Severin Steen; Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 8, August 1891, 15de. Aargang

Geologi, Botanikk, Meteorologi, Medisin, Polarforskning, Nekrologer, Entomologi

Dansk ekspedition til østkysten af Grønland.

Polarforskning

Jørgen Brunchorst; Robert von Lendenfeld; Laurentius Urdahl; Adolf Skramstad

Naturen. Nr. 9, September 1891, 15de. Aargang

Zoologi, Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Polarforskning, Korall

Løitnant Pearys reise til Grønland.

Polarforskning

Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Einar Haffner

Naturen. Nr. 12, Desember 1892, 16de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Marinbiologi, Polarforskning

Einar Haffner

Om de to sidste grønlandsekspeditioner.

Polarforskning

Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Adolf Skramstad; Jonas Rein Landmark; Heinrich Theen; Andor Hoel; O. J. Lie-Pettersen; Knut Olai Bjørlykke

Naturen. Nr.2, Februar 1893, 17de aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysiologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning

Thomas Christian Thomassen

De videnskabelige resultater af dr. Fridtjof Nansens reise gjennem Grønland.

Polarekspedisjon, Polarforskning

H. Magnus

A. E. Nordenskiöld.

Polarforskning, Nekrologer

Jens Holmboe; Carl Emil Hansen Ostenfeld; Sigurd Einbu; Hans Peter Lie; Clement Reid; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 3, Mars 1912, 36te aargang

Astronomi, Botanikk, Medisin, Polarforskning, Nekrologer, Oseanografi

Jens Holmboe

Roald Amundsen.

Polarforskning

Hans Henrik Reusch; O. J. Lie-Pettersen; Eugen Jørgensen; Martin Cecilius August Brinkmann; Carl Emil Hansen Ostenfeld; Bjørn Helland-Hansen; G. O. Lien; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 4, April 1912, 36te aargang

Geologi, Botanikk, Polarforskning, Oseanografi

Bjørn Helland-Hansen

Amundsens sydpolsfærd, dens videnskabelige betydning.

Polarforskning

Andreas Martin Hansen; Jens Fredrik Schroeter; Sigurd Johnsen; Olaf Melkild

Naturen. Nr 11, November 1915, 39de aargang

Geologi, Paleontologi, Meteorologi, Polarforskning, Nekrologer, Mineralogi, Fugler

Jens Fredrik Schroeter

Aksel Severin Steen.

Meteorologi, Polarforskning, Nekrologer

Henrik Mohn; O. J. Lie-Pettersen

Naturen. Nr 3, Mars 1916, 40de aargang

Meteorologi, Polarforskning, Entomologi

Henrik Mohn

Roald Amundsens sydpolsfærd og dens videnskabelige resultater.

Meteorologi, Polarforskning

Henrik Mohn; Sverre Patursson; Carl Dons

Naturen. Nr 4, April 1916, 40de aargang

Zoologi, Meteorologi, Polarforskning, Fugler

Henrik Mohn

Roald Amundsens sydpolsfærd og dens videnskabelige resultater.

Meteorologi, Polarforskning