Musikkhandel 51


Olaf Andreas Svanøe

[Markeveien 36 og 38]

Bygninger, Musikkhandel

Olaf Andreas Svanøe

Hjørnehuset Olav Kyrres gate-Starvhusgaten 3

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Løpegutt, Musikkhandel, Papir & kortevareforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlegekontor

Ukjent

[Vaskerelvgt. 31]

Gatelys, Gate, Musikkhandel

Ukjent

[Einar Kaland-Musikkhandel, Vaskerelvsgt. 31]

Gatelys, Gate, Hydrant, Musikkhandel

Olaf Andreas Svanøe

[Barakkene i Christies gate etter brannen i 1916]

Gate, Butikk, Shop, Brakke, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Jernvarehandel, Fotografisk atelier, Musikkhandel, Forgyller

Ukjent

Bergen 1916

By- og småsteder, Cities and villages, Jente, Girl, Gutt, Boy, Barneklær, Gjenreising og sanering, Barn og far, Søsken, Musikkhandel, Delikatesseforretning

Ukjent

O. Kyrres gt. Rabes musikkhandel

Kvinne, Woman, Gate, Butikk, Shop, Kåpe, Gjenreising og sanering, Bøttehatt, Musikkhandel, Dameveske

Wald. Taraldset

[Kalands musikkhandel]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Brakke, Gjenreising og sanering, Musikkhandel

K. Nyblin

Olav Kyrresgate 1

Gate, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Markise, Musikkhandel

Ukjent

[Murallmenningen]

Jerngjerde, Allmenning, Musikkhandel

Enoch Djupdræt

Bø bok & musikhandel

Postkort, Bokhandel, Musikkhandel

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Fontene, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse, Arbeidsdoning, Musikkhandel

Knud Knudsen

Parti af Øvre- Torvet med Christies Monument i Bergen-

Gatelys, Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Allmenning, Musikkhandel

Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Tapet, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Statuer/Skulptur, Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Reklameskilt, Forsikringsselskap, Inngangsparti, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjerre, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Gate, Balkong, Mann, Man, Forretningsgård, Vindu, Hestekjerre, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Syv musikkinstrumenter. 5 piano. 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Krakk, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Niendorf]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Büchner. J. W. Cappelen, Kristiania]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Grotian Steinweg]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Ed. Seiler]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Krause]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel. Cappelens orgelfabrik]

Musikkhandel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Niendorf]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Krause]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Ed. Seiler]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Grotian Steinwg]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Büchner, J.W. Cappelen, Kristiania]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Carol Otto]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel. Cappelens orgelfabrik]

Musikkhandel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[7 musikkinstrumenter. 5 pianoer, 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[7 musikkinstrumenter. 5 pianoer, 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano, Knudsens Pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano , Knudsens pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano, Knudsens pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Kino, Musikkhandel, Assuranceselskaper, Kinematografer

Knud Knudsen

Christie-Støtten i Bergen

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Allmenning, Musikkhandel

Norvin Reklamefoto

Bergens Musikhandel A/S

1963-07-02

Butikk, Shop, Musikkhandel, Butikkinteriør

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

1971-11-12

Reklamefoto, Musikkhandel, Platebar

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

1971-11-12

Reklamefoto, Musikkhandel, Platebar