Musikkhandel 51


Olaf Andreas Svanøe

[Markeveien 36 og 38]

Bygninger, Musikkhandel

Olaf Andreas Svanøe

Hjørnehuset Olav Kyrres gate-Starvhusgaten 3

By- og småsteder, Gate, Løpegutt, Musikkhandel, Papir & kortevareforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlegekontor

Ukjent

[Vaskerelvgt. 31]

Gatelys, Gate, Musikkhandel

Ukjent

[Einar Kaland-Musikkhandel, Vaskerelvsgt. 31]

Gatelys, Gate, Hydrant, Musikkhandel

Olaf Andreas Svanøe

[Barakkene i Christies gate etter brannen i 1916]

Brakke, Gate, Butikk, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Jernvarehandel, Fotografisk atelier, Musikkhandel, Forgyller

Ukjent

Bergen 1916

By- og småsteder, Barneklær, Barn og far, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Søsken, Musikkhandel, Delikatesseforretning

Ukjent

O. Kyrres gt. Rabes musikkhandel

Kvinne, Gate, Butikk, Kåpe, Gjenreising og sanering, Bøttehatt, Musikkhandel, Dameveske

Wald. Taraldset

[Kalands musikkhandel]

Kvinne, Brakke, Mann, Gjenreising og sanering, Musikkhandel

K. Nyblin

Olav Kyrresgate 1

Gate, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Markise, Musikkhandel

Ukjent

[Murallmenningen]

Jerngjerde, Allmenning, Musikkhandel

Enoch Djupdræt

Bø bok & musikhandel

Postkort, Bokhandel, Musikkhandel

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Fontene, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse, Arbeidsdoning, Musikkhandel

Knud Knudsen

Parti af Øvre- Torvet med Christies Monument i Bergen-

Gatelys, Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Gate, Brostein, Allmenning, Musikkhandel

Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Tapet, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Piano, Taklampe, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Statuer/Skulptur, Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Reklameskilt, Forsikringsselskap, Inngangsparti, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Gate, Hestekjerre, Mann, Balkong, Forretningsgård, Vindu, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Syv musikkinstrumenter. 5 piano. 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Krakk, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Niendorf]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Büchner. J. W. Cappelen, Kristiania]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Grotian Steinweg]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Ed. Seiler]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Krause]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel. Cappelens orgelfabrik]

Musikkhandel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Niendorf]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Krause]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Ed. Seiler]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merket Grotian Steinwg]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Büchner, J.W. Cappelen, Kristiania]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Piano, merke Carol Otto]

Piano, Musikkhandel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel. Cappelens orgelfabrik]

Musikkhandel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[7 musikkinstrumenter. 5 pianoer, 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[7 musikkinstrumenter. 5 pianoer, 1 flygel og 1 orgel]

Piano, Musikkhandel, Flygel, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano, Knudsens Pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano , Knudsens pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Utstilling av orgler og piano, Knudsens pianolager]

Piano, Rekkverk, Krakk, Søyler, Musikkhandel, Butikkinteriør, Orgel, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Kino, Musikkhandel, Assuranceselskaper, Kinematografer

Knud Knudsen

Christie-Støtten i Bergen

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Gate, Brostein, Allmenning, Musikkhandel

Norvin Reklamefoto

Bergens Musikhandel A/S

1963-07-02

Butikk, Musikkhandel, Butikkinteriør

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

1971-11-12

Reklamefoto, Musikkhandel, Platebar

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

1971-11-12

Reklamefoto, Musikkhandel, Platebar