Spesialskole 24


Olaf Andreas Svanøe

Sæthres Institut ved Bergen

Spesialskole

Ukjent

[Til høyre er Sæthres Institut, Sandbrekkeveien 27]

Oversiktsbilde, Spesialskole

Johan Kjennerud

[Paradis]

Landskap, Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Vann, Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Elev, Spesialskole

Atelier KK

[Sæthres institut]

Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Hesje, Naust, Vann, Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Hage, Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Skole, Spesialskole

Knud Knudsen

[Sæthres Institut]

Skole, Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

[Jacob Sæthre på rotur sammen med skoleelever]

Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Knud Knudsen

[Elever ved Sætres Institut]

Elev, Veving, Spesialskole, Sying, Spinning

K. Knudsen & Co.

[Sæthres institutt]

Utdanning, Skomaker, Spesialskole

Knud Knudsen

[Sovesal]

Skole, Spesialskole, Sovesal, Seng

Knud Knudsen

[Sovesal]

Skole, Spesialskole, Sovesal, Seng

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institutt]

Elev, Spesialskole, Krokket

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Spesialskole

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Elev, Spesialskole, Sløydsal, Sløyd

Atelier KK

[Sæthres institut]

Interiør og innredning, Utstilling, Spesialskole