Biografi 20


Fragmenta biographica Historicorum veterum 1

2019-07-08

Biografi, Historie

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Provst Peter Daniel Baade.

1800-tallet, 1700-tallet, Biografi, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Peder Carolus Jonssøn Fylling

K. P. Ekrol.

1800-tallet, 1700-tallet, Biografi, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Niels Hertzberg

Notice om min Morfader Niels Winding, 1832. En biografi

1800-tallet, Biografi, 1700-tallet

Anton Mohr Wiesener

Greve-slekten. Oplysninger om Slegten Greve i Bergen

1800-tallet, Biografi, 1700-tallet, Slektshistorie

Jakobine Sofie Marie Gjertz

Jakobine Sofie Marie Gjertz. Biografiske opplysninger om hennes liv

Biografi, Biografiske opplysninger

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.1952.

1952-11-19

Arkeologi, Biografi, Brev, Leksikon

Birgitte Kristine Greve; Hildur Greve

Spredte minder fra min barndom og ungdom

1925-02-19

Biografi, Slektshistorie

Birgitte Kristine Greve; Hildur Greve

Spredte minder fra min barndom og ungdom. Supplement

1925-02-20

Biografi, Slektshistorie

Hildur Greve; Thorvald Greve

Brev fra Thorvald Greve til hans søster Dagny. Avisutklipp om Thorvald Greves død og begravelse, 1937

1925-02-20

Biografi, Begravelse, Slektshistorie

Johan Cord Harmens Storjohann

Dorothea Engelbretsdatter

Biografi, Forfattere, Dikter, Religiøse skrifter

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose, Biografi

Ukjent

Darwins biografi ved hans søn.

Biografi

Hans Henrik Reusch

Den ældste af Norges videnskabsmænd.

Geologi, Vitenskapshistorie, Biografi

Jørgen Brunchorst; Ole Nordgaard; Carl Fredrik Kolderup; Jaques Pellegrin; A. de Lapparent

Naturen. Nr 12, Desember 1904, 28de aargang

Zoologi, Geologi, Botanikk, Geografi, Biografi

Ole Nordgaard

Martin Vahl.

Botanikk, Biografi

Daniel Isaachsen

Sjøfart, Biografi, Sjømann

Bjørn Helland-Hansen; Torbjørn Gaarder; August Brinkmann jr.; Hans Tambs-Lyche; Anders Kvale; Harald Egenes Lund; Jakob Naustdal; Miranda Bødtker

Naturen. Nr. 3, Mars 1942, 66. årgang

Meteorologi, Medisin, Arkeologi, Ernæringsvitenskap, Biografi, Melk

Bjørn Helland-Hansen

Professor Vilhelm Bjerknes

Meteorologi, Biografi

Bjørn Trumpy

Isaac Newton

Astronomi, Fysikk, Biografi