Barneskole 93


Erik Olsen

Parti af Trondhjem (udsigt fra Dyrborg)

By- og småsteder, Sjø, Gård, Park, Oversiktsbilde, Sykehus, Holme, Barneskole

Ukjent

[Rothaugen skole ca. 1918]

Klassebilde, Klasse, Elev, Barneskole

Ukjent

Storetveit Skole. Fana

Skolebygning, Barneskole

Ukjent

Storetveit skole, Fana

Skolebygning, Barneskole

Ukjent

[3. gutteklasse med lærerinne Anna Hansen]

Kvinne, Klassebilde, Klasse, Lærer, Gutt, Skolegutt, Matrosdress, Skoleelev, Barneskole

Edwood Christensen

Speiderutsillingen, Nordnes skole

Telt, Utstilling, Speider, Speiderdrakt, Speiderbevegelse, Barneskole, Gymsal

Edwood Christensen

Speiderutsillingen, Nordnes skole

Flag, Flagg, Utstilling, Speider, Speiderdrakt, Speiderbevegelse, Diplom, Barneskole, Gymsal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Lærer, Kontaktkopi, Gutt, Kart, Tavle, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Tegning, Lærer, Gutt, Tavle, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Barn, Flyktning, Mann, Jente, Kontaktkopi, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Flyktning, Jente, Kontaktkopi, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyktning, Lesing, Mann, Kontaktkopi, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Barneskole, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Mann, Lærer, Kontaktkopi, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, By- og småsteder, Flyktning, Lærer, Jente, Kontaktkopi, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Mat, Kvinne, Barn, Vei, Flyktning, Mann, Kvinner og barn, Kontaktkopi, Gutt, UNESCO, Sykepleier, Barneskole, Spisesal, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Kvinne, Flyktning, Lesing, Lærer, Jente, Kontaktkopi, Bok, Book, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Flyktning, Lesing, Jente, Bok, Book, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Kvinne, Flyktning, Lesing, Lærer, Jente, Bok, Book, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Flyktning, Lesing, Mann, Lærer, Kontaktkopi, Bok, Book, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Flyktning, Lesing, Bok, Book, Gutt, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Flyktning, Mann, Lærer, Kontaktkopi, Bok, Book, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Kvinne, Flyktning, Lesing, Lærer, Jente, Kontaktkopi, Bok, Book, Gutt, Tavle, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Kvinne, Flyktning, Lærer, Jente, Bok, Book, Tavle, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Gutt, Kart, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Lærer, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Barn, Flyktning, Lærer, Jente, Tavle, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Mellomformat, FN, UNRWA

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Barn, Mann, Flaggstang, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med overlærer Vatne med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gyldenpris skole med elever og lærere i skolegården ca. 1926]

Barn, Lærer, Stakittgjerde, Inngangsparti, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Gruppe på 28 skolebarn utenfor Gyldenpris skole ca. 1926]

Lærer, Jente, Gutt, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra badet ca. 1925]

Barneskole, Skoler, Svømmehall

Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra garderoben i badet ca. 1925]

Garderobe, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Møhlenpris skole ca. 1925]

Arkitekt, Vindu, Ark, Barneskole, Arkitekter, Skoler

Atelier KK

[Utstilling av elevarbeider på Solheim skole]

Barneklær, Kjole, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Lærere ved Solheim skole utenfor Baroniet i Rosendal]

Kvinne, Portal, Mann, Lærer, Barneskole, Skoler

Atelier KK

[Utstilling av elevarbeider ved Solheim skole]

Tegning, Skap, Lysestake, Barneskole, Skoler

Atelier K. Knudsen

[Utstilling av sløydarbeider ved Solheim skole]

Bord, Utstilling, Lysestake, Barneskole, Skrin, Skoler