Grunnplan og tverrsnitt 69


Atelier KK

Østraat Lengdesnit gjennom hovedfløyen

Kirke, Borg, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Tværsnit gjennem Borgen

Kirke, Borg, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Taarn-klokke. Urværk i taarnet.

Kirke, Borg, Klokketårn, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Taarnhjelmens bjælkelag. Lanternens bjælkelag.

Klokketårn, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ritning till nybyggnad för kemiska institutionen i Uppsala

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ritning till nybyggnad för kemiska institutionen i Uppsala

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ritning till nybyggnad för kemiska institutionen i Uppsala

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Arkitekttegning. Utkast til Fiskeriadministrasjon]

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Plan av loftet.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Plan av 3de etage

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Plan av 2den etage.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Plan av 1ste etage.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Plan av kjælder.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranseutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Kart, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranseutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranseutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranseutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Kart, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadminstrationen.

Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranceutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Konkurranseutkast til bygning for Fiskeriadministrationen.

Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Motto:Store Katten.

Kart, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Mooto:Store Katten

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Motto:Store Katten.

Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Tegning av Fløibanen]

Kabelbane, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Fløibanen

1914-12-16

Kabelbane, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Fløibanen

1916-03-22

Kabelbane, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Fløibanen

1915-03-26

Kabelbane, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Forslag til avis og telefonkiosk

Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ny kirke på "Fredens Bolig". Motto:Preludium

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ny kirke paa "Fredens Bolig". Motto:Preludium

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ny Kirke paa "Fredens Bolig". Motto:Preludium

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ny kirke paa "Fredens Bolig". Motto:Preludium

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

Ny kirke paa "Fredens Bolig". Motto:Preludium

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Arkitektegning. Rasmus Meyers samlinger]

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

[Arkitektegning. Rasmus Meyers samlinger]

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen.

Arkitekt, Lyststed, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

[Arkitekttegning. Kirke]

Kirke, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Hotellkonkurransen i Bergen 1919]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygning for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning. Konkurranse. Bygg for Norges Handelshøiskole i Bergen]

Handelshøyskole, Grunnplan og tverrsnitt, Skoler

Atelier KK

[Arkitekttegning av bolighus. Enkelt hus type IV. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Bolighus, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter