Sardinboks 12


Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Arbeider, Gutt, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav, Sardinboks

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid]

1924-10-03

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Utstilling for Einar Hausvik hermetikk]

Reklame, Hermetikkfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks

Atelier KK

[Utstilling for Johs. Mæland hermetikk, Stavanger]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Arbeider, Mann, Skyggelue, Hermetikkfabrikk, Autoklav, Sardinboks