Sardinfabrikk 71


Gerhard Marius Nilsen Berg

Direksjonen i Bergen Packing co, Os

Gruppeportrett, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Direksjon, Sardinfabrikk

Finn Tollefsen

Hermetikkindustri Mastrevik

Interiør, Interior, Fabrikk, Kvinner i arbeid, Women at work, Fiskeindustri, 35 mm, 35 mm, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Pressefotografi

Finn Tollefsen

Hermetikkindustri Mastrevik

Interiør, Interior, Fabrikk, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Fiskeindustri, 35 mm, 35 mm, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Pressefotografi, Sardinboks

Atelier KK

[Veivågen, Hetlevik på Askøy.]

Fiskebåt, Bolighus, Residential Building, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Hermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Fiskebåt, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskeindustribedrift med fem kvinnelige arbeidere]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Trekjørel, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Fra fiskehermetikkfabrikk]

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Worker, Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Lager av emballasje]

Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Inngangsparti, Personbil, Reklameskilt, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Inngangsparti, Personbil, Reklameskilt, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Vindu, Gatelys, Gate, Bolighus, Residential Building, Valmtak, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Begravelsesbyrå, Begravelsesbureauer

Atelier KK

[Reklame for A/S United Sardine Factories ca. 1925]

Reklame, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai.]

Fiskebåt, Tårn, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Helletak, Skorstein, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Fiskebåt, Tårn, Bolighus, Residential Building, Bakeri, Skorstein, Våg, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Residential Building, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Fiskebåt, Bolighus, Residential Building, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor]

1924-10-03

Vindu, Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Ark, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Vindu, Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra hermetikkfabrikken. To kvinner i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy.]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924]

Arbeider, Worker, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkboksverksted. Menn i arbeid. Hermetikkbokser lages]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Stansemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken]

Arbeider, Worker, Tønne, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

1924-10-03

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Gutt, Boy, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid]

1924-10-03

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

K. Knudsen & Co.

Bergen: Nordnæs.

Postkort, Seilbåt, Festning, School, Skole, Havnebod, Kull-lager, Sardinfabrikk

Knud Knudsen & Co.

Bergen -U.S.F. Fabrikker.

Postkort, Dampskip, Havn, School, Skole, Havnebod, Fjordabåt, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker