Damplokomotiv 58


Ukjent

[Damplokomotiv]

Mann, Damplokomotiv

Lauritz Johan Bekker Larsen

Egersund stasajon

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Togpassasjerer

Olaf Andreas Svanøe

Ved Hop Station

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

William Dobson Valentine

Voss railway, Vaxdal

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv

Ukjent

"En saga blott"

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

"Osbanen" på Stend st.

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Ukjent

Lilleput-toget, Osbanen ved Hamre stasjon

Passasjer, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykke

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykke

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Jernbane, Metallgjerde, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Snø, Tog, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Nesbyen St.

Jernbanestasjon, Postkort, Jernbaneskinner, Flaggstang, Damplokomotiv, Togpassasjerer

Ukjent

Gjeilo Jernbanestation

Passasjer, Hest, Jernbanestasjon, Postkort, Sykkel, Jernbaneskinner, Tårn, Flaggstang, Damplokomotiv

Ukjent

Fra Sulitjelmabanen - Vandstation

Jernbane, Tog, Postkort, Vannstasjon, Damplokomotiv, Sulitjelmabanen

Mittet & Co.

Bergensbanen, Myrdal

Snø, Jernbanestasjon, Postkort, Vinter, Bergensbanen, Damplokomotiv

Ukjent

"Ose-toget"

Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Bergen Jernbanestasjon]

Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag]

Jernbane, Tog, Folkemengde, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Portretter av ansatte]

Fotografi, Mann, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Ukjent

[Os stasjon (reproduksjon)]

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Bjarne Heggland

[Tog på stasjon]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv

Knud Knudsen

Trengereid Station.

Fjord, Jernbanebro, Tog, Jernbanestasjon, Telegrafstolpe, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Bulken Station.

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Tregjerde, Utedo, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Damplokomotiv

Knud Knudsen

Parti ved Trængereid. (Vossebanen)

Fjord, Vei, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Kaianlegg, Sjøbod, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Bulken Station. (Vossebanen)

Tog, Jernbanestasjon, Bygd, Vann, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen & Co.

Bergensbanen - Myrdalen

Jernbanestasjon, Bergensbanen, Damplokomotiv

Knud Knudsen & Co.

Ved Finse Bergensbanen

Fjell, Snø, Jernbane, Tog, Telegrafstolpe, Bergensbanen, Damplokomotiv

Knud Knudsen

Fæstningskaien og Bergenhus Fæstning

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Festning, Damplokomotiv

Knud Knudsen

Bolstad Station (Vossebanen)

Gård, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Bygd, Robåt, Elv, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Fjord, Passasjer, Bygd, Robåt, Kaianlegg, Sjøbod, Havnebod, Fjordabåt, Damplokomotiv

Knud Knudsen

S. S. Olav Kyrre

By- og småsteder, Festning, Damplokomotiv

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Stige, Skur, Telefonstolpe, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken, pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Kaianlegg, Valseverk, Skog, Lekter, Kran, Slepebåt, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Godstog]

Jernbanebro, Jernbaneskinner, Stillas, Bergensbanen, Damplokomotiv, Godstog

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 07.09.1920]

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 07.09.1920]

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Kvinne, Tog, Jernbanestasjon, Kor, Mann, Damplokomotiv

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Kvinne, Tog, Jernbanestasjon, Kor, Mann, Fane, Damplokomotiv

Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

Spitzbergen, Kings Bay

Landskap, Isbre, Kaianlegg, Damplokomotiv

Knud Knudsen

(Vossebanen, Vossevangen stasjon)

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv

K. Knudsen & Co

Hop station ved Bergen

Jernbanestasjon, Postkort, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen