Terapi 1


Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

Bergen, 1700-tallet, Legemidler, Terapi, Sykdommer