Danmark 72

Samlinger knyttet til Danmark

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0110-118
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0133
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0153
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0331
 • ubb-ms-0377
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0408
 • ubb-ms-0413
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0508

Carl og Emma: den første kærlighed

Danmark, Skillingsviser

Den Skønne Indiane. Adolf og Line

Danmark, Skillingsviser

Der boede en Købmand paa Hamborgerbro. Agnes og Alfred

Danmark, Skillingsviser

Drømmeren ; En vakker Ven jeg havde valgt ; Friere ønske alle Piger

Danmark, Skillingsviser

Visen om Dukken, og hvorledes Helene kom forkert afsted ; og: Den er for Tyk

Danmark, Skillingsviser

Elvina gaar til sin Faders Borg ; Bekendelsen

Danmark, Skillingsviser

Ja var jeg blot Kejser en eneste Dag! ; og: Et venligt Blik, et kærligt Ord

Danmark, Skillingsviser

Kærlighed og Troskab

Danmark, Skillingsviser

Min fjortende Vaar kun jeg skued

Danmark, Skillingsviser

Anders Lynge

Nu vil jeg fortælle min skæbne saa tung

Danmark, Skillingsviser

Visen om Peter og hans kvæserpige: hvorledes kvæservalsen bragte lykke

Danmark, Skillingsviser

Saxo Wiegell

Thorvald og Thora eller Troløshed og Tilgivelse ; og: Skærsommersangen

Danmark, Skillingsviser

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Knud Lyne Rahbek

Om den danske Stiil : et Forsøg ved K.L. Rahbek

Danmark, Litteraturhistorie, Bibliotekshistorie, Litteraturvitenskap, Stilistikk, Dansk språk

Henrik Dedechen

Til Hr. Conferents-Raad Suhm, i Anledning av Hans Brev til Kongen Ao. 1772

1700-tallet, Danmark, Norge, Politikk, Styreform

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Danmark, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Dagbok, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Holger Jacobæus

Holger Jacobæus: Registratur over Det kgl. Kunst og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn, 1689.

1689-12-11

Danmark, 1600-tallet, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn, Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”

Erich Hyld; Henrik Smid

Lægebog, af Henrick Smid i Malmø. 1557

1713-11-04

Danmark, Lege, Medisin, Sykdom, Medisinsk historie, 1500-tallet, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Urtebok

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Lovgivning, Danmark, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Kong Waldemar II’s danske lov

Lovgivning, Danmark, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

1700-tallet, Skriftemål, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Forsvarsskrift ang. kirkeritualet

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

1700-tallet, Danmark, Religion, Preken, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Reenbergiana.

Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Reenbergiana

Chronologia Danica sive Annotata ad. I. Svaningii Chronologiam Danicam. (1569 - 1728)

Danmark, Historie, Kirkehistorie, Utdrag

Thoer Degns Forklaring over den Jydske Lov.

Lovgivning, Danmark, Juridisk litteratur, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m.

En Samling Aktstykker til Fredrik IV's Historie.

Danmark, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Aktstykke, Utenlandsreise, Italia

Avskrift av: Casus Ministerialis Vedøenses og Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster

Brev, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie

Chronologia Danica Manuscriptum sive Skibbyense.

Danmark, Religion, Historie, Dagbok

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Danmark, Dikt, Poesi, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, Samlebind

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Danmark, Religion, Sverige, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Utdrag, Visitatsprotokoll, Bordingholm