Danmark vedk. 25

Samlinger knyttet til Danmark vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0110-118
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0133
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0153
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0331
 • ubb-ms-0377
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0408
 • ubb-ms-0413
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0508

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Dagboksoptegnelser, Danmark vedk., Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Holger Jacobæus

Holger Jacobæus: Registratur over Det kgl. Kunst og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn, 1689.

1689-12-11

1600-tallet, Danmark vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn, Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”

Erich Hyld; Henrik Smid

Lægebog, af Henrick Smid i Malmø. 1557

1713-11-04

Lege, Doctor, Sykdom, Medisinsk historie, Medisin, 1500-tallet, Medicin vedk., Danmark vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Stadnamn i Oslofjorden

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Lover, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Kong Waldemar II’s danske lov

Lover, Danmark, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Religion, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

Skriftemaal, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Forsvarsskrift ang. kirkeritualet

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

Prædikener, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Taler og foredrag

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

Brev, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Missionærvirke, Lapper, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Misjonsarbeid, Misjon

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

Dikt, Liktaler, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Likvers over Iver Brinchs frue

Reenbergiana.

Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Reenbergiana

Chronologia Danica sive Annotata ad. I. Svaningii Chronologiam Danicam. (1569 - 1728)

Historie, Kirkehistorie, Excerpter, Danmark vedk.

Thoer Degns Forklaring over den Jydske Lov.

Lover, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Thor Degns forklaring over jydske lov m.m.

En Samling Aktstykker til Fredrik IV's Historie.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Aktstykke, Reiser i utlandet vedk., Italien vedk., Aktstykker til Fredrik IV’s historie

Avskrift av: Casus Ministerialis Vedøenses og Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster

Brev, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk.

Chronologia Danica Manuscriptum sive Skibbyense.

Historie, Religion, Dagboksoptegnelser, Danmark vedk.

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Dikt, Poesi, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Samlebind

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Danmark vedk., Sverrige vedk., Bordingholm, Visitaz-protokol over Skaane m. m. fra 1617 – 1636

Manuskript fra Grinderslev Kloster

Kulturhistorie, Religion, Diplomer, Skifte, Religiøse skrifter m.m., Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Skiftebrever, (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Personalhistorie (optegnelser), Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav