Feltbok 28


Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Vann, Herat.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: husholds viabilitetsproblemer, bofasthet og flytting.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: sirkulasjon av bruksrettigheter i jord, bofasthet og flytting.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: Geografisk mønster i personallsirkulasjonen i regionen. regionen som arbeidsmarked.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: fordeling av jordbruksproduksjonen.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Religion Herat.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Lokalsamfunn.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Korrespondanse, notater.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Kart Afghanistan.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Pakistan og Iran 1981.Feltdagbok Karachi-Quetta 29.5-14.6. 1981.

Feltarbeid, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Pakistan og Iran 1981.Feltdagbok 14.6-25.6.1981.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Pakistan og Iran 1981.Feltdagbok 26.6-7.7 1981.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal, Lappmarken, april-mai 1911.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Optegnelser paa Reise i Tromsø amt, mai-juni 1911.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken I.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken II.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken III.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal I 1912, under reiser i Tromsø amt og Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal II 1912, under reise i Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal III 1912. Vittangi, Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal III 1912. Tromsø.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken I 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken II 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken III 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Johannes Persen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Meteorologisk Journal, Vittangi. April-mai 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ukjent

Vittangi. Observationer over Veirforhold fra Prestegaarden 1910-1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok