Barneoppdragelse 5

Samlinger knyttet til Barneoppdragelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0583

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Nogle afbrudte taksigelser til en bortgaaende lærer ... hr. Johan Plate Bruun, sognepriest til Nykirken ... f. 19/10 1728 d. 27/6 1772

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Johan Ludvig Ewald

Den kunst at blive en god pige, hustru, moder og huusmoder : haandbog for voxne døttre, hustruer og mødre : 1

Kvinne, Ekteskap, Jente, Religion, Barneoppdragelse, Husmor, Kjønnsroller