Kjønnsroller 1


Johan Ludvig Ewald

Den kunst at blive en god pige, hustru, moder og huusmoder : haandbog for voxne døttre, hustruer og mødre : 1

Kvinne, Ekteskap, Jente, Religion, Barneoppdragelse, Husmor, Kjønnsroller