Fortau 36


Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Butikk, Gutt, Lastebil, Trehjulsykkel, Fortau

Gustav Brosing

Ladegårdsgaten 34

Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Fortau

Sandviksveien ovenfor Småmøllen. Sett mot vest, Rothaugen.

Kvinne, Barn, Mølle, Steinhelle, Steinmur, Fortau

Den første, om-endrede, Kirkegate 1885.

Kirke, Gruppe, Steinhelle, Rekkverk, Fortau

Sandvikskirken - nybygget.

Kirke, Rekkverk, Fortau

[Sandvikskirken]

Ku, Kirke, Gruppe, Steinhelle, Rekkverk, Fortau

Ukjent

Molde

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Bolighus, Flaggstang, Fortau

Paul Eduard Ritter

Torvet

Bygninger, By- og småsteder, Butikk, Allmenning, Fortau

Atelier KK

[Arbeid med kantstein på nye fortau i Christies gate 1927. Tre arbeidere]

Arbeider, Hest, Gate, Tre, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Fortau med hellestein i Olav Kyrres gate]

Kvinne, Gate, Mann, Barnevogn, Steinhelle, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Kantstein på nytt fortau]

Gate, Personbil, Steinmur, Fortau

Atelier KK

[Kantstein på nytt fortau]

Gate, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Fortau med steinheller i Olav Kyrres gate]

Gate, Steinhelle, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Arbeid med kantstein på nye fortau i Christies gate. Tre arbeidere]

Arbeider, Gate, Mann, Tre, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Geofysisk institutt]

1928-03-29

Universitet og forskning, Tårn, Arkitekt, Tregjerde, Stillas, Fortau, Allé, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra Ladegårdsgaten, med Ladegaarden Dampbakeri]

1928-03-31

Gate, Brostein, Varebil, Tregjerde, Bakeri, Fortau, Bakere

Atelier KK

[Parti fra Ladegårdsgaten, med Ladegaardens Dampbakeri og Conditori]

1928-03-31

Gate, Brostein, Varebil, Tregjerde, Bakeri, Fortau, Bakere

Atelier KK

[St. Franciskus hospital, Nygårdsgaten 3]

1928-01-01

Vindu, Inngangsparti, Sykehus, Steinhelle, Stakittgjerde, Søyler, Fortau

Atelier KK

[Møhlenpris]

1949-07-04

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Buss, Brostein, Fortau

Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Arkitektur og byggeskikk, Bank, Inngangsparti, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Mann, Brostein, Fortau

Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Arkitektur og byggeskikk, Bank, Inngangsparti, Gatelys, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Mann, Brostein, Fortau

Atelier KK

[Områdebilde Florida - Nygårdsgaten]

Arbeider, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Fortau

Atelier KK

[Områdebilde Florida - Nygårdsgaten]

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Fortau

Atelier KK

[Områdebilde Florida - Store Lungegårdsvann]

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Brostein, Båtforening, Fortau

Atelier KK

[Namtvedt]

Bygninger, Mann, Gutt, Brostein, Trelasthandel, Fortau

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Gate, Tårn, Palme, Turisme, Mann, Planter, Fortau, Klokketårn, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Gate, Høyhus, Mann, Vei, Fortau

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Barn, Bygninger, Bil, Gate, Tårn, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Vei, Planter, Fortau

[Lille Øvregate]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Brostein, Steintrapp, Murhus, Fortau

K. Knudsen & Co.

Bergen: Kong Oskarsgate.

Gatelys, Postkort, Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Fortau

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kalfarveien.

Gatelys, Postkort, Vei, Brostein, Fortau

K. Knudsen & Co.

Bergen-Kalfarveien.

Postkort, Vei, Telefonstolpe, Fortau, Allé

K. Knudsen & Co.

Bergen-Kalfaret

Postkort, By- og småsteder, Bolighus, Vei, Steinmur, Damehatt, Fortau

K. Knudsen & Co.

Bergen-Musæpladsen

Postkort, Bygninger, By- og småsteder, Kirke, Gate, Jerngjerde, Flaggstang, Tregjerde, Fortau

K. Knudsen & Co.

Bergen- Kong Oscarsgate.

Postkort, By- og småsteder, Gate, Domkirke, Brostein, Flaggstang, Fortau

Olai Schumann Olsen

[Helleveien]

By- og småsteder, Gate, Lastebil, Hydrant, Telefonstolpe, Fortau