Fabrikkhall 293


Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Maskinhall, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Birger Huun

Damsgaard Jernstöperi. Dreieverkstedet för montering.

Interiør, Fabrikkhall, Jernstøperi, Iron foundry

Birger Huun

Damsgaard Jernstöperi. Maskinrummet för montering.

Interiør, Fabrikkhall, Jernstøperi, Iron foundry

Birger Huun

Damsgaard Jernstöperi. Nyt sandbearbeidingsrum

Interiør, Fabrikkhall, Jernstøperi, Iron foundry

Birger Huun

Damsgaard Jernstöperi. Nyt sandbearbeidingsrum

Interiør, Fabrikkhall, Jernstøperi, Iron foundry

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra bedrift. Maskinhall ?]

Arbeider, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra Staal & Jernindustri A/S ca. 1919]

Mekanisk verksted, Arbeider, Transportvogn, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Staal & Jernindustri A/S ca. 1919]

Mekanisk verksted, Arbeider, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder

Atelier KK

A/S Norsk Valseverk

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917]

Valseverk, Ovn, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra fabrikklokale ca. 1921]

Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik]

1916-10-21

Arbeider, Stillas, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Trapp, Trykkeri, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

A/S Norsk Valseværk 18/12 1917

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917]

Arbeider, Valseverk, Skyggelue, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Kran, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere]

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 5 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri ca. 1921 med 5 arbeidere]

Arbeider, Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri ca. 1921 med 5 arbeidere]

Arbeider, Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri ca. 1921 med 4 arbeidere]

Arbeider, Trykkeri, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri ca. 1921]

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker

Atelier KK

[Storemøllen.]

Mekanisk verksted, Arbeider, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Bøtersal. Notloft]

Arbeider, Mann, Søyler, Not- og garnfabrikk, Garn, Fabrikkhall, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra BMV. Maskinoppstillingsverkstedet ca. 1921]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Mann, Fabrikkhall, Slipper & mek. Verksteder

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

1924-10-03

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

Bord, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Verksted med mange menn i arbeid]

1924-10-21

Arbeider, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken.]

1925-03-31

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken]

1925-03-31

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder, Skipsmaskin

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted. Interiør fra maskinhallen. 1 arbeider]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Fabrikkhall, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder