Gjerde 155


Bjørn Berland

[Nord-Ghana]

Mat, Kvinne, Kvinner i arbeid, By- og småsteder, Jente, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Gjerde, Gutt, Lysbilde, 35 mm, Ved, Gryte

Gustav Brosing

Bernhard Meyers vei

1957-07-04

Gatelys, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein, Mur

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

Sandviksveien 60 sett bakfra

1957-06-22

Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Trapp, Skur

Gustav Brosing

Ytre Markeveien 38, 36, 34, 32. Lengst borte 22A.

1957-09-03

Gatelys, Bolighus, Gate, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Steintrapp, Mur

Gustav Brosing

Skuteviken

1957-08-26

Gatelys, Barn, By- og småsteder, Bolighus, Port, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Kumlokk, Utedo

Gustav Brosing

Sandviksveien 27

1957-09-23

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein

Gustav Brosing

Sandviksveien 29

1957-09-23

Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Nagelgaten 20 og 22

1958-03-14

Gatelys, Bolighus, Gasslykt, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 2

1958-03-25

Kvinne, Bolighus, Gjerde, Trebygning, Mur

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 2

1958-03-25

Bolighus, Gjerde, Trebygning

Gustav Brosing

Professor Hansteens gate/Welhavens gate

1959-05-10

Museum, Boligblokk, Kvinne, Gjerde, Industribygning, Brostein, Tunnel

Johan von der Fehr

[Bergens arbeiderforening]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Vinter, Gjerde

Ukjent

[Bergens guttehjem]

Vei, Villa, Kabinettfotografi, Gjerde, Guttehjem, Barnehjem

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 11

1961-02-03

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra øst fra porten ved Kong Oscarsgate.

Port, Hospital, Gjerde, Trebygning

Gustav Brosing

Fra venstre Strangehagen 13

1961-08-08

Personbil, By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein, Mur

Gustav Brosing

Munkebekksmauet 25-27-29

1961-08-08

Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Murbolig

Gustav Brosing

Sandviksveien 114 fotografert fra nordøst.

Bolighus, Gjerde

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Park, Gjerde, And

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Mann, Måke, Gjerde, Gutt

Gustav Brosing

Lille Markevei. T.v. litt av 22-24. T.h. 23-25.

Snø, Bolighus, Gate, Vinter, Gjerde, Trebygning, Mur

Gustav Brosing

Ytre Markevei

Gatelys, Bolighus, Gjerde, Gutt, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Gustav Brosing

Ytre Markeveien 48-46, ved Finvaldsmuget

Gatelys, Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Dukkevogn, Trapp, Mur

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Bolighus, Gjerde, Trebygning, Løe

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 2

Mann, Gjerde, Trebygning, Murhvelving

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Kvinne, Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital, inngang.

Kvinne, Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

Lille Øvregate

Bolighus, Gate, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Steinmur

Gustav Brosing

Solheimsgaten, bakhus, gammel løebygning bak nr.76.

1961-03-01

By- og småsteder, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Uthus, Bakgård, Løe

Gustav Brosing

Bispengsgaten 4

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Trapp, Rekkverk, Mur

Gustav Brosing

Storemøllen, Sandviksveien.

1959-07-10

Kvinne, Skøyte, Mann, Mølle, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Paraply

Gustav Brosing

Skuteviksveien 28

1961-03-30

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein

Gustav Brosing

Skuteviksveien 8.

1961-03-30

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Brostein

Gustav Brosing

Barn, By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Stadsporten

1959-06-20

Gate, Gjerde, Trebygning, Mur

Gustav Brosing

Lille Markevei.

Kvinne, By- og småsteder, Gjerde, Murhus, Mur

Gustav Brosing

Nykirkeallmenningen

1961-01-01

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Gjerde, Murhus, Allmenning, Mur

Gustav Brosing

Pyttergrenden

1959-09-06

By- og småsteder, Bolighus, Port, Gjerde, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 12 som er det lille huset på bergnabben vest for trappen.

1962-02-05

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Bolighus, Vinter, Gasslykt, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

1962-02-05

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Bolighus, Vinter, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 15

1962-02-05

By- og småsteder, Snø, Bolighus, Vinter, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Rekkverk

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fastings Minde]

Bygninger, Tre, Gjerde, Tregjerde

Gustav Brosing

Pyttergrenden

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Flaggstang

Ukjent

[Vannbæring]

Kvinne, Vei, Snø, Vinter, Gjerde, Vannbæring

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 5

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

1961-02-05

By- og småsteder, Snø, Bolighus, Vinter, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 5

1961-02-05

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Bolighus, Vinter, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 12

1961-02-05

By- og småsteder, Bolighus, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp, Rekkverk