Hjelm 63


ABC-Foto

[Reklamefoto for H. Schjøtt A/S]

Klær, Fotomodell, Mann, Reklame, Arbeidsklær, Studio, Øks, Hjelm

ABC-Foto

[Reklamefoto for H. Schjøtt A/S]

Klær, Fotomodell, Mann, Reklame, Arbeidsklær, Studio, Øks, Hjelm

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Hjelm, Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Hjelm, Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Brannvesen, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannuniform, Brannkorps

[Hjelpemannskaper på Festningskaien.]

1944-04-20

Soldat, Militæruniform, Hjelm, Det Sivile Luftvern

Leif M. Endresen

[Mai-45. Hjemmestyrkene i arbeid, Katedralskolen til venstre.]

Personbil, Hjelm, Motstandsgruppe

Hans Jørgen Nicolaysen

[Brannman]

Mann, Hjelm, Brannmann, Brannuniform

Hans Jørgen Nicolaysen

[Brannman]

Mann, Hjelm, Brannmann, Brannuniform

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1896]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musiker, Hjelm, Tromme, Klarinett, Musikkorps, Brigademusikken, Trompet

Gunnar Haaland

Jebel Si area, Northern Darfur.

Feltarbeid, Kamel, Arkeologi, Religion, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Hjelm, Forskning

Ukjent

Bergens brandvesen

Brannvesen, Hest, Hestekjerre, Hjelm, Brannmann, Tregjerde, Brannuniform, Brannvogn

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Tog, Jernbanestasjon, Havn, Våpen, Kontaktkopi, Hjelm, Gateselger, Offiser, Officer, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Atelier KK

BMV-S. ind. luftv. Aktivstyrken 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sanitet, Hjelm, Stillas, Førstehjelp

Atelier KK

BMV-S. Oprydningstroppen 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm

Atelier KK

BMV-S. Husbrannvakter 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Sinkbøtte, Brannvogn, Brannslukkingsapparat

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Brannslange, Brannvogn, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Ind. Luftvern og ordonanser 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Luftvern

Atelier KK

BMV-S. Ordensvern og rumvakter 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm

Atelier KK

BMV.S. Saniteten 1945

Mekanisk verksted, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Hjelm, Slipper & mek. Verksteder

Atelier KK

BMV-S. Sanitetsstuen 1945.

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Sanitet, Båre, Medisin, Hjelm, Kjeller

Atelier KK

BMV-L. Sanitetsstuen 1945.

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Sanitet, Båre, Hjelm, Ovn, Garderobe

Atelier KK

BMV-L. Sanitetsstuen 1945.

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Sanitet, Båre, Hjelm, Garderobe

Atelier KK

BMV-L. Brannverntropp 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

BMV-L. Oprydningstropp 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm

Atelier KK

BMV-L. Ordensvern 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm

Atelier KK

BMV-L. Sanitetstropp 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sanitet, Hjelm, Førstehjelp

Atelier KK

BMV-L. Luftvernledelse 1945

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Hjelm, Luftvern

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør, Kontor, Office, Telefon, Telephone, Hjelm, Skrivebord, Bryggeri, Bryggerimester

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige

Atelier KK

[Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Hest, Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Hestekjøretøy

Atelier KK

[Brannmann ved en brannbil]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Brannslange

Atelier KK

[Brann på Nøstet 16. mai 1930]

Brannvesen, Brann, Hjelm, Brannmann

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Uniform, Hjelm, Brannmann, Gruppe, Brannstasjon, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Brannkorps

Atelier K. Knudsen

Thingvellir

Hest, Hjelm, Skuespiller, Skjold, Viking

Leif M. Endresen

[Tyske tropper gjennom byen.]

Soldat, Militæruniform, Gevær, Marsjere, Hjelm, Musikant

Leif M. Endresen

["Faldnes dag". Tyskerne minnes sine døde.]

Soldat, Militæruniform, Marsjere, Musikkinstrument, Hjelm, Telegrafbygning

Leif M. Endresen

["De Faldnes dag"]

Soldat, Militæruniform, Gevær, Marsjere, Hjelm, Telegrafbygning

Leif M. Endresen

[Fra begravelsen til major Klein]

1941-03-29

Soldat, Militæruniform, Hest, Begravelse, Hjelm, Hestekjøretøy

Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse. Ridderkorset bæres av feltpresten.]

Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Hjelm, Trikkeskinner, Offiser, Officer

Leif M. Endresen

[Nazieffekter brennes i Chr. Michelsensgt, 8. mai 1945.]

1945-05-08

Hjelm

Ukjent

[Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Uniform, Hjelm, Husruin, Rydningsarbeid

[Det Sivile Luftvern har øvelse.]

Hjelm, Det Sivile Luftvern, Gassmaske

Ukjent

[Tyskere i Bergens gater.]

Soldat, Militæruniform, Gevær, Hjelm, Militærkjøretøy

Ukjent

[Tyskere forbi Solheim skole, Bjørnsons gate 1]

Soldat, Militæruniform, Hjelm, Hestekjøretøy, Militærkjøretøy

Ukjent

[Tysk kavaleri på Ole Bulls Plass]

Soldat, Militæruniform, Hest, Hjelm

Ukjent

[Tyskerne kjører over Ole Bulls Plass.]

Soldat, Militæruniform, Hjelm, Hestekjøretøy, Militærkjøretøy