Hjelm 52


Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern, Hjelm

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern, Hjelm

Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Hjelm, Brannkorps

[Hjelpemannskaper på Festningskaien.]

1944-04-20

Militæruniform, Soldat, Det Sivile Luftvern, Hjelm

Leif M. Endresen

[Mai-45. Hjemmestyrkene i arbeid, Katedralskolen til venstre.]

Personbil, Hjelm, Motstandsgruppe

Hans Jørgen Nicolaysen

[Brannman]

Mann, Brannmann, Brannuniform, Hjelm

Hans Jørgen Nicolaysen

[Brannman]

Mann, Brannmann, Brannuniform, Hjelm

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1896]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musiker, Tromme, Klarinett, Musikkorps, Hjelm, Brigademusikken, Trompet

Ukjent

Bergens brandvesen

Hest, Tregjerde, Hestekjerre, Brannmann, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn, Hjelm

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Skip, Tog, Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Havn, Gateselger, Våpen, Offiser, Hjelm, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Atelier KK

BMV-S. ind. luftv. Aktivstyrken 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Stillas, Hjelm, Førstehjelp, Sanitet

Atelier KK

BMV-S. Oprydningstroppen 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm

Atelier KK

BMV-S. Husbrannvakter 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sinkbøtte, Brannvogn, Hjelm, Brannslukkingsapparat

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Brannslange, Brannvogn, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Ind. Luftvern og ordonanser 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Luftvern

Atelier KK

BMV-S. Ordensvern og rumvakter 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm

Atelier KK

BMV.S. Saniteten 1945

Mekanisk verksted, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Hjelm, Slipper & mek. Verksteder

Atelier KK

BMV-L. Brannverntropp 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

BMV-L. Oprydningstropp 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm

Atelier KK

BMV-L. Ordensvern 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm

Atelier KK

BMV-L. Sanitetstropp 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Førstehjelp, Sanitet

Atelier KK

BMV-L. Luftvernledelse 1945

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Hjelm, Luftvern

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontor, Telefon, Skrivebord, Hjelm, Bryggeri, Bryggerimester

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm

Atelier KK

[Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Hest, Uniform, Stige, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannmann, Hjelm

Atelier KK

[Brannmann ved en brannbil]

Uniform, Brannbil, Brannmann, Brannslange, Hjelm

Atelier KK

[Brann på Nøstet 16. mai 1930]

Brann, Brannmann, Brannvesen, Hjelm

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn]

Uniform, Brannbil, Brannmann, Hjelm

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Gruppe, Uniform, Brannstasjon, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier K. Knudsen

Thingvellir

Hest, Skuespiller, Hjelm, Skjold, Viking

Leif M. Endresen

[Tyske tropper gjennom byen.]

Militæruniform, Soldat, Hjelm, Gevær, Marsjere, Musikant

Leif M. Endresen

["Faldnes dag". Tyskerne minnes sine døde.]

Militæruniform, Soldat, Musikkinstrument, Telegrafbygning, Hjelm, Marsjere

Leif M. Endresen

["De Faldnes dag"]

Militæruniform, Soldat, Telegrafbygning, Hjelm, Gevær, Marsjere

Leif M. Endresen

[Fra begravelsen til major Klein]

1941-03-29

Militæruniform, Soldat, Hest, Hestekjøretøy, Hjelm

Leif M. Endresen

[Gestaposjef Bern`s begravelse. Ridderkorset bæres av feltpresten.]

Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Trikkeskinner, Offiser, Hjelm

Leif M. Endresen

[Nazieffekter brennes i Chr. Michelsensgt, 8. mai 1945.]

1945-05-08

Hjelm

Ukjent

[Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Uniform, Husruin, Hjelm, Rydningsarbeid

[Det Sivile Luftvern har øvelse.]

Det Sivile Luftvern, Hjelm, Gassmaske

Ukjent

[Tyskere i Bergens gater.]

Militæruniform, Soldat, Hjelm, Gevær, Militærkjøretøy

Ukjent

[Tyskere forbi Solheim skole, Bjørnsons gate 1]

Militæruniform, Soldat, Hestekjøretøy, Hjelm, Militærkjøretøy

Ukjent

[Tysk kavaleri på Ole Bulls Plass]

Militæruniform, Soldat, Hest, Hjelm

Ukjent

[Tyskerne kjører over Ole Bulls Plass.]

Militæruniform, Soldat, Hestekjøretøy, Hjelm, Militærkjøretøy

Ukjent

[Parade for general Tittel]

Militæruniform, Soldat, Hest, Hestekjøretøy, Offiser, Hjelm

Ukjent

[Parade for general Tittel på Torgallmenningen uten tilskuere.]

Militæruniform, Soldat, Hest, Hestekjøretøy, Offiser, Hjelm, General, Militærkjøretøy

Ukjent

[Hanemarsj på Torgallmenningen uten tilskuere.]

Militæruniform, Soldat, Hjelm, Marsjere, Hanemarsj

Ukjent

[Parade for general Tittel på Torgallmenningen uten bergenske tilskuere.]

Militæruniform, Soldat, Hestekjøretøy, Offiser, Hjelm, General, Militærkjøretøy

Ukjent

[Tyske tropper i Bjørnsonsgate]

Militæruniform, Soldat, Hestekjøretøy, Hjelm, Gevær, Militærkjøretøy

[Tollbodalmenningen etter flyangrepet på Nordnes]

1940-06-15

Militæruniform, Brann, Brannmann, Hjelm