Husruin 172


Gustav Brosing

Strandgaten. Smeby Hotells tomt ryddes.

1957-09-23

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Byggeplass, Stillas, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

By- og småsteder, Kirke, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Gravemaskin

Ukjent

[Bryggen etter eksplosjonen 20.04.1944.]

1944-04-20

Husruin

Ukjent

[Ruiner på Laksevåg]

1946-02-27

By- og småsteder, Husruin

Gustav Brosing

Nordnes

By- og småsteder, Mur, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken

Gutt, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Nordnes

Bolighus, Husruin, Branntomt

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken. Kjellerhvelvingen.

Kjeller, Grunnmur, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken.Kjellerhvelvingen.

Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Hospits

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken.

By- og småsteder, Gutt, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken.

By- og småsteder, Gutt, Varebil, Gjenreising og sanering, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken.

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Husruin

Eksplosjonen i Bergen 1944

1944-04-20

Husruin, Ruiner

[Holen skole etter bombeangrepet]

1944-10-04

Uniform, Husruin, Bombetreff, Rydningsarbeid

Fridtjof Tegner

[Raset fra Fløyen 1930]

Foss, Mann, Husruin, Flom, Steinras

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Husruin, Tak, Ruiner

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Gate, Bolighus, Husruin, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Husruin, Flom

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Husruin, Flom

Atelier K. Knudsen

[Strandsiden etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Tønne, Husruin, Heisekran

Atelier K. Knudsen

[Strandsiden etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Heisekran

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Tønne, Husruin, Safe

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Husruin, Safe

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Tønne, Husruin, Safe

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Husruin, Safe

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Husruin, Safe

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Fartøy, Heisekran

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter flyangrepet på Laksevåg 4. oktober 1944]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Husruin, Heisekran

Atelier K. Knudsen

[Fra Bryggen etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Husruin, Ruiner

Atelier KK

[Fortsatt spor etter eksplosjonsulykken]

1947-06-06

Kaianlegg, Gjenreising og sanering, Husruin, Fotospøkelse

Leif M. Endresen

[Det første huset som ble skadet under krigen.]

Husruin, Bombetreff, Granattreff

Leif M. Endresen

[Marineholmen etter bombeangrep.]

1940-05-08

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ruiner på Nordnes etter bombeangrepet.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Brann på Nordnes etter bombetreff.]

1940-06-15

Brann, Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Brannskader etter bombetreff på Nordnes.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Juni 1940. Nordnes, ruiner etter flyangrep.]

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Nordnes, Sparresgate. Skader etter bombeangrepet.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

[Nordnes utenfor Tollboden etter bombingen.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ødeleggelser, bombenedslag på Nordnes etter flyangrep, Nordnessmuget]

1942-01-07

Bombenedslag, Bolighus, Husruin

Leif M. Endresen

[Ruinene av Hotel Transatlantic etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Husruin

Leif M. Endresen

[Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Eksplosjonen sett fra Nordnes]

1944-04-20

Oversiktsbilde, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken. Bildet er tatt fra Sandviksveien.]

1944-04-20

Brann, Husruin, Ruiner

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken sett fra Nordnes.]

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

[Eksplosjonen]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Nykirken og strøket ovenfor etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Husruin

Leif M. Endresen

[Ruiner på Nordnes]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ruinene av Fylkesbåtanes pakkhus.]

1944-04-20

Husruin

Ukjent

[Nordnes]

1940-06-15

Oversiktsbilde, Husruin

Leif M. Endresen

[Ødeleggelsene av sjøbodene på Strandsiden.]

1944-04-20

Sjøbod, Husruin