1700-tallet 1862


Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 1

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Catalogus über die Bücher die sich auf der Bibliothek der hiesigen deutschen Kirche bey ihrer Eröffnung befinden

1700-tallet, Norge, Bokkatalog, Mariakirken, Bibliotek

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Et oprigtigt Venne-brev om det for nogen Tid siden i Bergen fundne Dørre-brev. Forfattet i en Svar-Skrivelse Til en Ven i Byen, fra en Ven paa Landet

1700-tallet, Christi krybbe skoler

Hans Jacob Grøgaard

Prædiken i Anledning af Christiansborg Slots ulykkelige Ildebrand den 26de Febr. 1794 : holden i Falnæs Kirke paa Palme-Søndag s. A

1700-tallet, København, Preken, Brann, Christiansborg Slot

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

Tak for sidst, eller Nogle faa Anmærkninger over Rollof Greves Tanker til nærmere Eftertanke

1700-tallet, Debatt

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

Faa Tanker om de Liturgiske Stridigheder og Rollof Greves saavelsom hans Modstanderes Skrifter

1700-tallet, Debatt

Rollof Greve; Rasmus H. Dahl

Til den skiulte Forfatter af Besvarelsen paa mitt i Trykken udgivne Besvarelses-Brev til en Ven

1700-tallet, Kristendom

Johan Nordahl Brun

Jægers-Minde

1700-tallet

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

Nogle faa Tanker om Rollof Greve og hans Skrifter i Almindelighed

1700-tallet

Johan Nordahl Brun

Ved en Vens Død

1700-tallet

Bernt Børretzen

Ved velædle, velfornemme Mad. Ellen Martens Grav

1700-tallet

Brev til Hr. B., der skrev til en Ven, i Anledning af Skuespillet: Republikken paa Øen

1700-tallet, Brev, Skuespill

Johan Nordahl Brun

Brev til en Ven, i Anledning af Skuespillet: Republikken paa Øen av Johan Nordahl Brun

1700-tallet, "Republikken paa Øen", Brev, Skuespill

Den Almindelige Pleie-Anstalt : (No.3)

1700-tallet

Det Nyttige Selskab

Fortegnelse paa Medlemmerne i Det Bergenske Nyttige Sælskab, og udsatte Priis-Materier og Præmier for Aaret 1782

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Medlemsliste

Den Almindelige Pleie-Anstalt : (No.2)

1700-tallet, Bergen

Henrik Dedechen; Philobergus

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge

1700-tallet, Bergen, Institusjon

Johan Nordahl Brun

Forslag til en nye Stiftelse i Bergen : Fremsat i en Tale, holden paa Christi Krybbe den 9de Maji 1781

1700-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler

Det Nyttige Selskab

Grund-Regler for det Nyttige Selskab til Dueligheds Opmuntring oprettet den 21de October 1774 i Bergen

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab

Det Nyttige Selskab

Fortegnelse paa medlemmerne i Det Bergenske Nyttige selskab, og udsatte Priis-Materier og præmier for aaret 1788

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Fortegnelse

Bergens Sparebank

Indbydelse til Oprettelsen af en Sparebank i Bergen

1700-tallet, Bergen, Innbydelse, Bergens sparebank

Berent Reinertsen; Wilhelm Teting

Conventions-Plan, over Grimmeliens Kaaber-Verk : beliggende udi Sundfiords fogderie og Bergens Stift i Norge

1700-tallet, Kobberverk, Gruvedrift

Johan Nordahl Brun

Over børnebørn af morfaderen Johan Nordahl Brun

Dødsfall, Minnetale, 1700-tallet, Barn

Svarte-Digen : en prosaisk sang

1700-tallet, Sang, Prosa

Hilbrandt Meyer

Tanker om de ulige Meeninger udi den Bergenske Tørfiske Handel, forefalden udi Augusti Maaned i Aaret 1764

1700-tallet, Bergen, Tørrfisk

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Peter Andreas Heiberg

Brudgommen vedædle og velfornemme Hr. Mentz Paasche og Bruden dydædle Jomfrue Elisabeth Frøchen dediceres dette Fragment

1700-tallet, Sang, Bryllup, Bryllupsfest

Friedrich Herman Schwings

Ordnung des Heils in Fragen und Antworten : entworfen von F. H. Schwings

1700-tallet, Kristendom

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale