Trebygning 765


Gustav Brosing

Nagelgården 7

1957-08-06

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Trebygning, Bakgård

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A og Lahnenøstet

1958-01-20

Boligblokk, By- og småsteder, Bolighus, Naust, Trehusbebyggelse by, Trebygning, Båtstø

Gustav Brosing

Amalie Skrams vei 20

1957-06-21

Hage, Bolighus, Trebygning, Gatedør

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 12

1957-08-11

Bro, Trebygning, Mur

Gustav Brosing

Ytre Markeveien 9

1957-07-02

Gatelys, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trebygning

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskolen

1957-06-18

Port, Trebygning, Mur, Latinskole

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskolen

1957-06-18

Port, Trebygning, Mur, Latinskole

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Gatelys, Port, Hospital, Brostein, Trebygning

Gustav Brosing

Nordnes, depothusene

1957-06-25

Bolighus, Stakittgjerde, Trebygning

Gustav Brosing

Sandviksveien 62. Sandviksboder 67A til venstre.

1957-06-22

Hage, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Sjøbod, Trebygning, Reperbane

Gustav Brosing

Nordnesveien 27

1957-06-25

By- og småsteder, Hage, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Klesvask, Laundry, Stakittgjerde, Trebygning

Gustav Brosing

Sandviksboder

1957-08-12

Kaianlegg, Oljefat, Sjøbod, Trebygning, Flettet korg

Gustav Brosing

Måseskjæret, hovedfasaden mot vest.

1957-08-21

Bolighus, Inngangsparti, Trapp, Trebygning, Lyststed

Gustav Brosing

Måseskjæret, fasade mot syd

1957-08-21

Bolighus, Trebygning, Lyststed

Gustav Brosing

Måseskjæret, hovedfasaden

1957-08-21

Robåt, Trebygning, Lyststed, Hekk

Gustav Brosing

"Katten"

1957-09-20

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Trebygning

Gustav Brosing

Måseskjæret

1957-08-31

Brygge, Robåt, Hage, Flaggstang, Trebygning, Hekk

Gustav Brosing

[Sandviksveien mot Måseskjæret]

Gate, Trebygning

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 2

1958-03-25

Kvinne, Bolighus, Gjerde, Trebygning, Mur

Gustav Brosing

Møhlenprisbakken 2

1958-03-25

Bolighus, Gjerde, Trebygning

Gustav Brosing

Lungegården skole

1958-05-31

Skolebygning, Trebygning

Gustav Brosing

Lungegården skole

1958-05-31

Skolebygning, Trebygning

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra vest ved gjerdet mot Marken

Hospital, Trehusbebyggelse by, Trebygning

Gustav Brosing

Sandviken, Storemøllen

Mølle, Trebygning

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Husene syd for kirken mot Kong Oscarsgate.

By- og småsteder, Benk, Hospital, Trehusbebyggelse by, Trebygning

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Buss, Forretningsgård, Trebygning, Stillas

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaskehus, litt av vognskjulet til høyre.

Hospital, Vaskeri, Tønne, Trebygning

Gustav Brosing

Schreudersmuget.

1961-02-01

Boligblokk, Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Trebygning, Murhus

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra øst fra porten ved Kong Oscarsgate.

Port, Hospital, Gjerde, Trebygning

Gustav Brosing

N.A. Nilsens kassefabrikk A/S. Nøstet, Jekteviksveien 14.

By- og småsteder, Fabrikk, Trebygning

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Sykehusbygningen sett fra sydvest.

Kvinne, By- og småsteder, Port, Hospital, Steinhelle, Trebygning

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaske- og bryggerhuset.

Hospital, Vaskeri, Trebygning, Bryggerhus

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra syd.

Hospital, Trebygning

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra baksiden.

Hospital, Trebygning, Bakgård

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Fotografert fra vest mot Kong Oscarsgate. T.v. sydfasaden av sykehuset.

Hospital, Trebygning

Gustav Brosing

Laksevåg, Nygjerde

1961-02-11

Inngangsparti, Trebygning, Lyststed, Søyler

Gustav Brosing

Laksevåg, Nygjerdet

1961-02-11

Port, Stakittgjerde, Trapp, Trebygning, Lyststed, Søyler

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Trebygning, Tømrer

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Øks, Byggeplass, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Gustav Brosing

Landås Hovedgård.

1959-07-26

Inngangsparti, Trapp, Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Landås Hovedgård, Sydfasade

1959-07-26

Port, Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Landås Hovedgård, Sydfasade

1959-07-26

Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Landås Hovedgård, nord-vestfasade

1959-07-26

Hage, Stakittgjerde, Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Landås Hovedgård, nord-vestfasade

1959-07-26

Hage, Stakittgjerde, Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Landås Hovedgård, nord-vestfasade

1959-07-26

Hage, Trebygning, Hovedgård

Gustav Brosing

Latinskolen

Gatelys, Gasslykt, Trebygning, Latinskole

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskole

Gatelys, Brostein, Trebygning, Grunnmur, Latinskole

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskole

1962-04-08

Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trebygning, Mur, Latinskole

Gustav Brosing

Rosesmuget 15, Eidehuset.

1959-09-05

By- og småsteder, Hage, Bolighus, Port, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Trebygning