Arv 60


1587 Nordfjord forlik

1587

Gård, Arv, Arvegods, Forlik

1600, uten dato Hordaland, Strandvik skipreide arvebok

1600

Arv, Kirke, Arvebok

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1583, 6. juli Møre og Romsdal, Skodje skifte

1583-07-06

Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

1589, 8. mars Buskerud, Flesberg kunngjøring ; (tiltale)

1589-03-08

Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

1589, 30. september Bergen vitterliggjøring ; (dom)

1589-09-30

Gård, Dom, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Lagmann, Rådmann ; (Bergen), Vitterliggjøring, Arvesak, Eiendom

1589, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen vitterliggjøring ; (salg)

1589-10-31

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring

1590, 26. august Nord Trøndelag, Sørli, Estil kunngjøring ; (skifte)

1590-08-26

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

[1591] (Etter 1578) Bergen (?) forklaring

1591

Gård, Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Brev, Arv, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Kjøpsbrev, Rådmann ; (Bergen), Forklaring

1592, 24. juni Bergen vitterliggjør ; (forlik)

1592-06-24

Gård, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Jord, Forlik, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1594, 15. april Hedemark, Ringsaker, Tjerne kunngjøring ; (overdragelse)

1593-04-15

Kunngjøring, Gård, Arv, Ødejord, Overdragelse, Jord ; (ødejord), Byggesak, Stue, Losji, Ødeplass

(1594, 27. juni) [Bergen] klage

1594-06-27

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Arving, Klage, Salg ; (av jord)

[15]95, 21. august Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal forliksbrev

1595-08-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Forliksbrev

1596 Sogn og Fjordane, Stryn, Nesi Kirkegård vitterliggjøring

1596

Landskyld, Arv, Stadfesting, Jord, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1597?, 20. januar Hordaland, Kvam, Indre Ålvik vitterliggjøring ; (skifte)

1597-01-20

Skifte, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Jordgods, Eiendeler, Lagrettemenn

1598, 23. april Møre og Romsdal, Vatne salgsbrev

1598-04-23

Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

1599, 22. juli Hordaland, Kvam, Vikøy kirke kunngjøring ; (arv)

1599-07-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Kjøp ; (av jord)

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

1601, 21. juli (Hordaland, Finnås) skifte

1606-07-21

Gård, Skifte, Arv, Gods, Arveskifte

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

1608, 21. februar Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1608-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

1610, 19. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Seim vitnebrev

1610-10-19

Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

Ca. 1610-1614 (Hordaland, Strandvik) skjøte

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (gård), Arv

1614, 9. august [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-08-09

Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

1615, 20. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal skjøte

1615-10-20

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

1619, 6. mai Bergen kunngjøring

1619-05-06

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Sogneprest, Hus, Salg ; (hus), Kreditor, Forvaltning

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

1621, 17. september Sogn og Fjordane, Breim, Seim kunngjøring ; (salg)

1621-09-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Leie, Jordgods, Salg ; (jordgods)

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

1621-11-18

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods

1623, 5. juni Sør-Trøndelag, Stadsbygd, Lille Rein skifte

1623-06-05

Skifte, Arv, Sogneprest, Arveskifte, Borgermester ; (Trondhjem), Borger ; (Trondhjem)

1623, 13. november Møre og Romsdal, Stranda kunngjøring ; (salg)

1623-11-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Arv, Salg ; (jordpart)

1627, 25. november Hordaland, Eidfjord, Midhus kunngjøring ; (arv) stadfesting ; (arv) kunngjøring ; (salg)

1627-11-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Arv, Stadfesting, Gods, Eiendom, Odelspart, Salg ; (jordgods), Jord , kjøp og salg

1628, 1. desember Hordaland, Kvam, Skeie brev

1628-12-01

Lagrettemann, Brev, Arv, Oppfostring, Hjemmefølge, Fosterfar

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave

1632, 3. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Bergheim kunngjøring ; (salg)

1632-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordgods, Tingskriver, Salg ; (jordgods)

1633, 15. mars Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Kvalvik kunngjøring ; (salg)

1633-03-15

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

1634, 13. april Møre og Romsdal, Strangvik, Åsprång kunngjøring ; (salg)

1634-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Jordgods, Salg ; (jordgods)

1635, 22. januar Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-01-22

Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)