Sau 73


Bjørn Berland

Larabanga, Nordvestlige Ghana

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Moske, Sau

Gustav Brosing

[Fjelberg]

Dyr, Kvinne, Gård, Sau

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Sau, Fjøs, Gårdsgutt

Nils Backer-Grøndahl

Dirdal

Kaianlegg, Sau, Fjordabåt

Fridtjof Tegner

[Sauer i Myrkdalen]

Gård, Sau, Trebalje

Fridtjof Tegner

[Gård i Myrkdalen]

Gård, Bonde, Sau

Ukjent

[Tur rundt Fana]

Landskap, Sau

Ellisif Wessel

[Fra skoltesamens laksefiskeplasser ved Bøkfjord, Sør-Varanger]

Kvinne, Fjord, Hund, Gamme, Sau, Skoltesamer

[Dirdal]

Fjell, Trillebår, Hest, Hestekjerre, Kaianlegg, Gutt, Sau, Fjordabåt, Sekk, Vedstabel

Ellisif Wessel

Boris Gleb. Kirke, prestegaard og skolteby

Kirke, Prestegård, Stabbur, Sau, Klesvask, Laundry, Kapell, Ortodoks kirke

Karl Tombre

[Sauer]

Sau

Karl Tombre

[Tysnes?]

Sau, Uthus, Hverdagsklær, Strikkejakke, Bondekone

Karl Tombre

[Saueklipping]

Familiegruppe, Tresko, Bonde, Sau, Bondekone, Saueklipping

Karl Tombre

[Harald og Tordis Tombre med sauen Pelle]

Sommer, Sommerkjole, Jente, Gutt, Sau, Søsken, Landsted

Magitha Tombre

[Tordis, Karl og Harald Tombre med sauen Pelle]

Sommer, Barn og far, Jente, Gutt, Sau, Steintrapp, Strikkegenser, Søsken, Landsted

Karl Tombre

[Harald Tombre og sauen Pelle]

Gutt, Sau, Landsted

Karl Tombre

[Saueklipping]

Familiegruppe, Tresko, Bonde, Sau, Bondekone, Saueklipping

Hildegard Martens

Storetvedt

Gård, Hund, Sau

Hildegard Martens

Storetvedt

Gård, Hund, Sau

[Nessebybilder ark 11]

Fotoalbum, Barn, Bygninger, Kirke, Samer, Hund, Tegning, Begravelse, Gravfølge, Husflid og kunsthåndverk, Sau, Par, Fotograf, Menighet, Samisk gård

Enoch Djupdræt

[Finse]

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Oversiktsbilde, Sau

Enoch Djupdræt

[Finse]

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Oversiktsbilde, Sau

Enoch Djupdræt

[Budeie og gutt med sauer og kyr]

Landskap, Ku, Gutt, Tresko, Sau, Budeie, Seterdrift

Enoch Djupdræt

[Finse]

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Oversiktsbilde, Sau

Enoch Djupdræt

[Finse]

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Sau

Enoch Djupdræt

[Finse]

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Oversiktsbilde, Sau

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Landskap, Sau

Enoch Djupdræt

Liseth Pensjonat, Vøringfoss

Gård, Pensjonat, Sau, Turisthytte

Elisabeth Beyer

Holmevassæter

Kvinne, Seter, Sau

Fridtjof Eeg

[Soria Moria hytten]

Dyr, Hytte, Sau, Eksteriør

Fridtjof Eeg

[Kvinne og sau]

Dyr, Kvinne, Fjell, Sau

Christian Olai Heggland

[Fra gården Seim, Arna]

Barn, Gård, Sau

P. Hald Deinboll

[Gruppeportrett, fem menn. Landmåling.]

Flag, Flagg, Landmåling, Mann, Gjerde, Gruppe, Innmark, Sau, Landmålingsutstyr, Landmåler

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Veisperring, General, Teltleir, Fly, Bil, Car, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Sau, Offiser, Officer, Barbering, Filmkamera, Mellomformat, FN, UNEF, Telekommunikasjon

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Veisperring, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Mann, Kontaktkopi, Gutt, 35 mm, Sau, Brønn, Well, Vask, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Veisperring, Soldat, General, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Fly, Bil, Car, Mann, Kontaktkopi, Gruppe, Sau, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Tanks, Diplomat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kvinne, Barn, Hund, Mann, Kontaktkopi, Bonde, Sau, Åker, Klesvask, Laundry, Mellomformat, FN

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Vei, Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Sau, Esel, FN, Ørken, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Vei, Mann, Fargefotografi, Gutt, Lysbilde, 35 mm, Sau, Esel, FN, Ørken, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Vei, Mann, Fargefotografi, Gutt, Lysbilde, 35 mm, Sau, Esel, FN, Ørken, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Vei, Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Sau, FN, Ørken, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Vei, Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Sau, Esel, FN, Ørken, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Vei, Mann, Kamel, Fargefotografi, Gutt, Lysbilde, 35 mm, Sau, Esel, FN, Ørken, Kefije

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Faareklipning)

Klestørk, Jente, Kurv, Sau, Hverdagsklær, Saueklipping, Husdyrhold, Saueull

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Faareklipning)

Barn, Klestørk, Jente, Kurv, Gutt, Sau, Klesvask, Laundry, Hverdagsklær, Skjorte, Saueull

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Slagtning).

Gård, Mann, Klestørk, Sau, Hverdagsklær, Slakting

Knud Knudsen

[Sheviotfaaret]

Tegning, Reklame, Sau

Atelier KK

Betsaida

Landskap, Turisme, Oversiktsbilde, Sau, Husdyrhold

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Gård, Jente, Barn i arbeid, Sau, Hverdagsklær, Flettet korg, Husdyrhold, Saueull