Kaffebrenneri 19


ABC-Foto

Friele maskin

Kaffeselskap, Maskin, Kaffebrenneri, Kaffepose

Ukjent

[Hollendergaten ca. 1910]

Hest, Hestekjerre, Restaurant/Kafe, Kaffebrenneri, Brostein

Gustav Brosing

Nordnes

Skøyte, Kaffebrenneri

Gustav Brosing

[Strandsiden]

Skøyte, Kaffebrenneri

[Petanebryggen]

Kaffebrenneri, Brostein, Dampskipsekspedisjon

Atelier KK

[Reklame for Mowinckels kaffe]

Reklame, Kaffebrenneri, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Interiør fra firma Friele & sønner. Brenneriet]

1926-10-07

Arbeider, Kaffebrenneri, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Interiør fra firmaet Friele & Co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926]

1926-10-07

Arbeider, Kaffebrenneri, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Interiør fra firmaet Friele & co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926]

1926-10-07

Arbeider, Kaffebrenneri, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Atelier KK

[B. Friele & Sønner. Valsengården nr.6, Tonninggården 7, 9, 11]

Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[B. Friele & Sønner A/S. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Interiør. 4 menn i arbeid. Sekker med kaffe, kaffebønner ca. 1924]

Arbeider, Kaffebrenneri, Sekk, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Foto tatt fra Vågen mot Sjøbodene ved Slottsgaten]

1926-04-22

Fjell, Tårn, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Trelasthandel, Sagbruk- & trælastforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Repro av en reklame plakat/annonse: Bjørneseths kaffe]

Reklame, Kaffebrenneri, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Eksteriør B. Friele & Sønner]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Kaffebrenneri, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Boks og spann, Bjørneseths Kaffe]

Reklamefoto, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffeboks