Manufakturhandel 245


Gustav Brosing

Strandgaten 100

Kvinne, Barn, Bolighus, Valmtak, Manufakturhandel

Gustav Brosing

Fortunen

Personbil, Gate, Lastebil, Brostein, Forretningsgård, Folkevogn, Manufakturhandel, Varemagasin

Gustav Brosing

Fortunen

Personbil, Gate, Brostein, Forretningsgård, Manufakturhandel, Varemagasin, Folkevalgte

Gustav Brosing

Strandgaten

Kvinne, By- og småsteder, Gate, Mann, Forretningsgård, Manufakturhandel

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torvalmenning.]

Handel, Brakke, Bil, Car, Torg, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Glassmagasin

Mittet & Co.

Bergen efter Branden, Torvet."

Brakke, Butikk, Gate, Gjenreising og sanering, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Olaf Andreas Svanøe

[Torgallmenningen]

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Butikk, Brostein, Allmenning, Markise, Bokhandel, Manufakturhandel

Ukjent

[Smørsallmenningen i 1890-årene]

Butikk, Gate, Barn i arbeid, Håndkjerre, Løpegutt, Manufakturhandel, Fetevare

Ukjent

[Vågsallmenningen]

Statuer/Skulptur, Flag, Flagg, Folkeliv, Allmenning, Urmaker, Manufakturhandel, Sakfører

Gustav Brosing

[Steinkjellergaten / Steinkjellerbakken 13]

Boligblokk, Butikk, Gate, Trehusbebyggelse by, Manufakturhandel

Ukjent

[Ved Christiestøtten etter brannen 1916]

By- og småsteder, Brakke, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Søsken

Fleischer

Efter Branden - Utsigt fra "Assurancen" vaaren 1916

Brannruiner, Butikk, Oversiktsbilde, Brostein, Gjenreising og sanering, Trikk, Manufakturhandel

Strandgaten

Postkort, Gate, Manufakturhandel

Knud Knudsen; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

Børsen i Bergen

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Fraktefartøy, Torghandel, Manufakturhandel

Ukjent

Tyskebryggen-ny-. Bergen

1920-05-05

By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Brostein, Forretningsgård, Konditori, Manufakturhandel, Skoforretning

K. Nyblin

Kløverhuset

Manufakturhandel

Leif Larsen

[Nedre Torget]

By- og småsteder, Butikk, Kaianlegg, Sjøbod, Manufakturhandel

Ukjent

Bergen, Torvet.

By- og småsteder, Postkort, Restaurant/Kafe, Trikkeskinner, Kiosk, Aviskiosk, Herreekviperingsforretning, Manufakturhandel

Hermann Werner

Parti fra Molde

Postkort, Bolighus, Gate, Reklameskilt, Flaggstang, Steintrapp, Tregjerde, Lykt, Manufakturhandel, Post-Telefon-Telegraf

Ukjent

["Norske varer gjennem Marshall-planen"]

Interiør, Kvinne, Butikk, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Børsen i Bergen

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Fraktefartøy, Torghandel, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Brostein, Håndkjerre, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Børsen i Bergen

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Fiske, Robåt, Restaurant/Kafe, Fraktefartøy, Torghandel, Hardangerjakt, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Muren

Handel, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Smaastrandgaden (omkr. 1865)

Gatelys, Butikk, Gate, Ølutsalg, Brostein, Allmenning, Manufakturhandel

Atelier KK

[Torvalmenningen 8]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Reklameskilt, Vindu, Markise, Manufakturhandel, Pilaster, Manufakturforretninger, Suvenirhandel, Pensionater

Atelier KK

[Inngangsdør med skilt, Joh. Petersen.]

Inngangsparti, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Torvet 1]

Gate, Restaurant/Kafe, Reklameskilt, Brostein, Flaggstang, Linselus, Manufakturhandel, Barn og andre voksne, Pilaster, Kaffehuse, Gullsmed, Manufakturforretninger, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Ervingen, Strandgaten 77]

Barn, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Brostein, Urmaker, Manufakturhandel, Kaffehuse, Manufakturforretninger, Frisør-& barberforretninger, Urmakere

Atelier KK

[Strandgaten 54]

Personbil, Gate, Brostein, Vindu, Manufakturhandel, Agentur og kommisjonsforretning, Rørlegger, Agentur- & kommisjonsforretninger, Manufakturforretninger, Rørlæggere

Atelier KK

[Parti fra Rosenkrantzgaten. Bergen Folkehotel]

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Arkitekt, Manufakturhandel, Hoteller, Fire-hjult vogn, Manufakturforretninger, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Interiør fra kontor med fem personer i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Lampe, Manufakturhandel, Skrivebord, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Brakke, Brygge, Arkitekt, Rekkverk, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Strandgaten 13, A/S John Petersen, Kløverhuset]

Gate, Arkitekt, Brostein, Ark, Fotospøkelse, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Arkitekter

Atelier KK

[Nedre Korskirkeallmenning.]

Portal, Bank, Allmenning, Manufakturhandel, Karnapp, Manufakturforretninger, Banker

Atelier KK

1927-03-23

Personbil, Gate, Restaurant/Kafe, Bilforretning, Skredderforretning, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Elektriske forretninger, Skræddere, Automobilforretninger og rekvisita, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Utstilling for Sverre Monsen manufakturforretning]

Gardiner, Manufakturhandel, Seng, Rottingstol, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Strandshjørnet, Strandgaten 1]

1928-02-22

Balkong, Arkitekt, Brostein, Tobakkhandel, Forretningsgård, Vindu, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Arkitekter, Cigar- & tobaksforretninger

Atelier K. Knudsen

[Utstilling av himmelseng m/dame]

Bord, Kvinne, Lampe, Manufakturhandel, Himmelseng, Manufakturforretninger

Atelier K. Knudsen

[To barnesenger]

Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Strandgaten 68.]

Butikk, Inngangsparti, Vindu, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10]

By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Brostein, Forretningsgård, Ark, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[E. Galtung Døsvig, Olav Kyrres gate 25-27]

By- og småsteder, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Markise, Manufakturhandel, Varemagasin

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 7]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Markise, Fotograf, Manufakturhandel, Parfymeri, Advokat

Atelier KK

[Strandgaten 1. Strandshjørnet.]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Tobakkhandel, Markise, Herreekviperingsforretning, Manufakturhandel

Atelier KK

[Kløverhuset, Strandgaten 13]

Byggeplass, Forretningsgård, Vindu, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger