Snøforskning 247


Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Termometerhus ved Vittangi

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Snesnitt fra marken ved termometerhuset

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Langpipe

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Langpipe

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Kvinne, Woman, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Kvinne, Woman, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Mann, Man, Gutt, Boy, Våningshus

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Stabbur

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Kvinne, Woman, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Gutt, Boy, Våningshus

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Mann, Man, Gutt, Boy, Våningshus

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Våningshus

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Familieportretter, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Mann, Man, Gutt, Boy

Bjørn Helland-Hansen

Syd for Silkimuodka (ved veien 36,5 km nord for Vittangi).

1912-04-27

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Ved Sillkimuodka.

1912-04-27

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Høiden bak Øvre Soppero postaapneri.

1912-04-27

Landskap, Landscape, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Bygd, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Bygd, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Bygd, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Samer, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Gruppebilder

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Vestsiden av veien 7 km nordøst for Øvre Soppero.

1912-04-28

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Kuormakka set fra vest.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Kuormakka set fra veien ca 10 km nord for Soppero.

1912-04-28

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Bjørn Helland-Hansen

Utsigt fra Idivuoma mot Jerivarre.

1912-04-29

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid