Eksteriør 693


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bergen museum]

Arkitektur og byggeskikk, Museum, Bygninger, Hage, Botanisk hage, Eksteriør

Anders Beer Wilse

I Bredsgaarden. Bergen.

1902-07-12

Arbeider, Eksteriør, Tørrfisk

Oscar Hansen

["Sømandsskolen"]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skolebygning, Tårn, Eksteriør

Gustav Brosing

[Innvielse av Solheim Kirke.]

1956-09-23

Prest, Kirke, Folkemengde, Kirkespir, Eksteriør, Biskop

Ukjent

["Hotel Metropol & Brandvagten, Bergen"]

Arkitektur og byggeskikk, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Vogn, Brannstasjon, Eksteriør

Gustav Brosing

[Bolstad Gård]

Bygninger, Gård, Trapp, Eksteriør

Gustav Brosing

[Bolstad Gård]

Bygninger, Gård, Trapp, Eksteriør

Olaf Andreas Svanøe

[Teateret under bygging]

Bygninger, Teaterbygning, Bygningsarbeider, Byggeplass, Eksteriør

Ukjent

[Villaveien 1A]

Sykehus, Eksteriør

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør

Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teaterbygning, Eksteriør

Ukjent

[Posthuset, Domkirkegaten]

Gate, Postkontor, Eksteriør

Ukjent

[C. Floors boghandel i Strandgaten 16]

Eksteriør, Bokhandler

Kong Oscarsgate 54

Aldershjem, Ark, Eksteriør

Olaf Andreas Svanøe

Theatret Bergen

Teaterbygning, Kiosk, Eksteriør

Ukjent

[Rothaugen]

Lager, Eksteriør

Ukjent

Engens Meieri

Murhus, Eksteriør, Meieriutsalg, Agentur og kommisjonsforretning

Morgenavisen

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1961-06-15

Universitetsbibliotek, Tønne, Eksteriør, Pressefotografi

Morgenavisen

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1961-06-15

Universitetsbibliotek, Eksteriør, Pressefotografi

Morgenavisen

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1961-06-15

Universitetsbibliotek, Inngangsparti, Eksteriør, Pressefotografi

Morgenavisen

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

Gatelys, Universitetsbibliotek, Eksteriør, Pressefotografi

Ukjent

[Chr. Sundt med Familie. Nygårdsgaten 7]

Familieportretter, Bolighus, Eksteriør

Hans Krum

Trondhjem. Børsen

By- og småsteder, Gate, Folkeliv, Trehusbebyggelse by, Eksteriør, Børs, Post-Telefon-Telegraf

Erik Olsen

Katedralskolen, Trondhjem

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Skolebygning, Eksteriør, Hestekjøretøy, Videregående skole

Erik Olsen

Eksteriør, Vår Frue Kirke Trondhjem

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Brostein, Eksteriør

Erik Olsen

Trondhjems Arbeiderforenings Bygning

By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Mann, Brostein, Tobakkhandel, Murhus, Eksteriør, Boktrykkeri, Arbeiderforening

Erik Olsen

Børsbygningen Trondhjem

By- og småsteder, Gate, Mann, Brostein, Murhus, Skorstein, Eksteriør, Børs

Erik Olsen

Trondhjems Sparebank

By- og småsteder, Gate, Bank, Brostein, Eksteriør

Erik Olsen

Hotel d'Angleterre. Trondhjem

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hotellansatt, Gate, Brostein, Trebygning, Skorstein, Eksteriør

Erik Olsen

Britannia Hotel. Trondhjem

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brostein, Trebygning, Murhus, Eksteriør

Erik Olsen

Rotvold Sindsygeasyl ved Trondheim

Bygninger, Gård, Mentalsykehus, Åker, Tregjerde, Eksteriør

A. Schrøder

[Det gamle statsarkivet, Trondheim]

Arkitektur og byggeskikk, Eksteriør, Statsarkiv

[Fantoft stavkirke]

Stavkirke, Eksteriør

Abels Kunstforlag

Slottet

Gatelys, Statuer/Skulptur, Slottsplass, Slottsbygning, Steintrapp, Eksteriør, Kongebolig

Abels Kunstforlag

Universitetet

Gatelys, Statuer/Skulptur, Bygninger, Universitet og forskning, Søyler, Eksteriør, Flosshatt, Fotospøkelse

Abels Kunstforlag

Stortingsgygningen

Gatelys, Eksteriør, Nasjonalforsamling

Abels Kunstforlag

Vor Frelsers Kirke

Gatelys, Statuer/Skulptur, Kirke, Domkirke, Eksteriør, Fotospøkelse

Selmer Malvin Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teaterbygning, Eksteriør

Christian Bøbak

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Håndkjerre, Smijernsgjerde, Eksteriør

Christian Bøbak

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Smijernsgjerde, Trafikkskilt, Eksteriør

Christian Bøbak

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Smijernsgjerde, Smijernsport, Eksteriør

Christian Bøbak

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Barnevogn, Håndkjerre, Smijernsgjerde, Eksteriør

Christian Bøbak

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Trikkeskinner, Smijernsgjerde, Trafikkskilt, Eksteriør, Fotospøkelse

Ukjent

[Hæggernæs Dampmölles kontor]

Kontor, Office, Bygninger, Eksteriør

[Maartmannshuset]

Villa, Balkong, Eksteriør

Ukjent

[Gruppeportrett foran Leikanger kirke]

Kirke, Gruppeportrett, Eksteriør

Ukjent

[Lindnes Handskefabrik & Udsalg]

Gruppeportrett, Mann, Eksteriør, Vindusutstilling, Hanskeforretning

Hermann Andersen

[Den gamle stasjonsbygningen i Egersund]

Kvinne, Jernbanestasjon, Eksteriør

Hermann Andersen

[Gruppe foran stavkirke]

Kvinne, Stavkirke, Mann, Eksteriør

Hermann Andersen

[Barneportrett av Sigrid Andersen]

Barneportrett, Jente, Dør, Eksteriør