Hest 1149


Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Nordnesgaten 29

1957-08-19

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp, Gatedør, Regn, Hestekjerre

Gustav Brosing

Nedre Strangehagen

1957-09-23

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Nordnesgaten

Hest, Gate, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Personbil, Hestekjerre

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Festning, Trekasse, Stige, Hestekjerre

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Festning, Mann, Man, Brostein, Tønne, Hestekjerre, Havneskur

Olaf Andreas Svanøe

[Det Bergenske Dampskipsselskap sitt hus ved Bradsbenken]

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Hestekjerre, Kiosk, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

[Det Bergenske Dampskipsselskap ved Bradbenken]

Hest, Rederi, Hestedrosje, Forretningsgård

Ukjent

[Bryggen]

Hest, Mann, Man, Paraply, Hestekjøretøy

Ukjent

[Bryggen]

Hest, Mann, Man, Gutt, Boy, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Hestekjøretøy

Ukjent

[Bryggen]

Hest, Crowd, Folkemengde, Hestekjøretøy

Ukjent

[Jernbanevogn trukket av hester]

Hest, Gate, Vogn

Olaf Andreas Svanøe

Fra Kongebesöket i Bergen 1906

Postkort, Hest, Crowd, Folkemengde, Hestevogn (med tak), Paraply

Ukjent

[Transport av jernbanevogn utover Festningskaien]

Hest, Jernbanevogn, Transportvogn

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Fæstningskaien-Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Dampskip, Festning, Flag, Flagg, Kaianlegg, Trekasse, Tønne, Havneskur

Ukjent

[Holbergskaien]

Kvinne, Woman, Hest, Kaianlegg, Fjordabåt, Bryggerivogn, Ølvogn, Kipe

Campbell Andresens repslageri, Nordnes

Gatelys, Hest, Repslager, Reperbane, Hestekjerre

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Vinteren 1917]

Hest, Snø, Sixpence, Barn i arbeid, Children at work, Snømåking

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandgaten mot Nykirken fotografert fra syd]

Gatelys, Hest, Kirke, Gate, Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building, Hestekjerre

Olaf Andreas Svanøe

[Leknesgården]

Landskap, Landscape, Hest, Gård, Kulturlandskap, Hestekjerre

[Kong Oscarsgate 17, 15,13]

Hest, Gate, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Hestekjerre

Ukjent

[Hamre gård]

Kvinne, Woman, Hest, Gård, Mann, Man, Karjol

Gustav Brosing

[Smug Kg Oscarsgt - Hollendergaten v/Korskirken. Hesteskoing]

1963-02-22

Hest, Gate, Mann, Man, Smed, Personbil, Hestekjerre

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Landeveisryttere]

Landskap, Landscape, Hest, Ridning

Lauritz Johan Bekker Larsen

Nøstegaten-Vestre Holbergsalmending

Gatelys, Hest, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy, Brostein, Murbolig

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Gatelys, Hest, Robåt, Fritidsbåt, Håndkjerre, Hestekjerre, Høylass

Gustav Brosing

Sandvikstorvet?

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandgaten]

Gatelys, Hest, Kirke, Gate, Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building, Hestekjerre

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandgaten mot Nykirken fotografert fra syd]

Gatelys, Hest, Kirke, Gate, Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building, Hestekjerre

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Flaskehandel]

Flaske, Kvinne, Woman, Handel, Hest, Mann, Man, Hverdagsklær, Flettet korg, Hestekjerre, Arbeidsklær

Lauritz Johan Bekker Larsen

Med Erik Tørvi i Skyds til Hafslo, Sommeren '04

Kvinne, Woman, Hest, Mann, Man, Hestekjøretøy, Kusk

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ovenfor H.C. Krohns vinkjeller. H.C. Krohns vinhandel]

Hest, Bakgård, Vinkjeller, Vintønne

Gustav Brosing

Nedre Torvet. Snørydding

Arbeider, Worker, Hest, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Vinter, Snømåking

Gustav Brosing

[Hesteskoing v/ Korskirken]

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Mann, Man, Lastebil, Smed, Hestekjerre, Striesekk

Gustav Brosing

Hesteskoing ved Korskirken

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Smed, Brostein

Ukjent

[Jekteviken]

Arbeider, Worker, Hest, Steinbrudd

Ukjent

[Høykjørring]

Hest, Hesje, Bonde, Skyggelue, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Gustav Brosing

Sekkegaten

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Hestekjerre, Striesekk

Gustav Brosing

Sukkerhusbryggen. Hestekummen

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Personbil, Fjording, Vannstasjon

Gustav Brosing

Sukkerhusbryggen. Hestekummen

Hest, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Sjøbod, Forretningsgård, Vannstasjon

Gustav Brosing

Sekkegaten

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Hestekjerre, Sekk, Arbeidsdoning

Ukjent

[Hollendergaten]

Hest, Basket, Kurv, Gutt, Boy, Brostein, Flaggstang, Restaurant/Kafe, Hestekjerre

Ukjent

[Otto Meyers vognmannsforretning i Dræggen]

Hest, Bolighus, Residential Building, Hestevogn (med tak)

Olaf Andreas Svanøe

Engen

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Hestekjerre, Trikk

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra barnehjælpsdagen 7.de Juni '06

1907-06-07

Kvinne, Woman, Hest, Barn, Child, Mann, Man, Hestekjøretøy