Gamme 52


Mittet & Co.

1019. Laplanders with dogs III

Samer, Hund, Samedrakt, Komse, Gamme

Mittet & Co.

1015. Laplanders reindeers II

Reinsdyr, Samer, Hund, Samedrakt, Komse, Gamme

Sophus Tromholt

Cabane a Koutokæino

UNESCO, Gamme, Stolpebod

Sophus Tromholt

Famillie laponne de Koutokæino

Kvinne, Woman, Samer, Jente, Girl, Mann, Man, UNESCO, Samedrakt, Gamme

Sophus Tromholt

Lapons-pêcheurs de Lærredsfjord

UNESCO, Gamme, Familiegruppe, Sjøsamer

Sophus Tromholt

Jordhuse i Hammerfest

Barn, Child, UNESCO, Gamme

Borthen (øyelege)

I lappeleiren, Lyngseidet

Kvinne, Woman, Samer, Hund, Mann, Man, Samedrakt, Gamme, Sameleir

Ellisif Wessel

[Fra skoltesamens laksefiskeplasser ved Bøkfjord, Sør-Varanger]

Kvinne, Woman, Fjord, Hund, Sau, Gamme, Skoltesamer

Ellisif Wessel

[Gamme]

Landskap, Landscape, Reinsdyr, Snø, Elv, Vinter, Gamme, Familiegruppe, Pulk, Kven

Ellisif Wessel

[Samefamilie foran jordgamme]

Samisk kultur, Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Mann, Man, Samedrakt, Gamme

Ellisif Wessel

[Tre samer foran gamme]

Samisk kultur, Kvinne, Woman, Samer, Mann, Man, Gamme

Ellisif Wessel

En kvænfamilie udenfor sin gamme nær Männikafos - paa russisk side

Kvinne, Woman, Reinsdyr, Samer, Snø, Hund, Jente, Girl, Mann, Man, Gamme, Pulk, Kven, Skoltesamer, Trekjørel

Ukjent

Tromsö. Lappe

Postkort, Familie og slekt, Samer, Hund, Samedrakt, Gamme, Sameleir

Ukjent

Lappefamilie

Kvinne, Woman, Barn, Child, Postkort, Samer, Hund, Mann, Man, Vandrestav, Samedrakt, Gamme

Ukjent

Lappefamilie

Gruppeportrett, Reinsdyr, Samer, Postkontor, Samedrakt, Komse, Gamme, Sameleir

Maximilian Alexander Behrends

Lappeleir

Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Hund, Komse, Gamme

Ukjent

Lappefamilie

Reinsdyr, Samer, Samedrakt, Gamme

[Nessebybilder ark 7]

Landskap, Landscape, Fotoalbum, Samer, Tegning, Drawing, Folkeliv, Husflid og kunsthåndverk, Barn i grupper, Groups of Children, Samedrakt, Gamme, Lavvo, Friluftmaler

[Nessebybilder ark 9]

Fotoalbum, Hest, Bygninger, Samer, Tegning, Drawing, Portrett, Hage, Handelssted, Husflid og kunsthåndverk, Fiskegarn, Barn i grupper, Groups of Children, Gamme, Langbord

[Nessebybilder ark 10]

Fotoalbum, Barn, Child, Hest, Bygninger, Samer, Landbruk, Tegning, Drawing, Portrett, Kirke, Stabbur, Husflid og kunsthåndverk, Menighet, Høyonn, Gamme, Piknik

Knud Knudsen

Parti fra Tromsødalen med Lappegamme.

Samer, Fjell, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

Parti af Tromsødalen

Barn, Child, Samer, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

Parti af Tromsødalen.

Barn, Child, Samer, Hund, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

En Lappegamme.

Kvinne, Woman, Samer, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

En Lappefamilie foran sin Gamme.

Kvinne, Woman, Barn, Child, Familie og slekt, Samer, Mann, Man, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

En Lappekone som arbeider Komager (Finnesko).

Kvinne, Woman, Mann, Man, Scarf, Sjal, Barn og foreldre, Gamme, Samekofte, Jerngryte, Komager

Knud Knudsen

Lappefamilie foran sin Gamme.

Samisk kultur, Barn og familie, slektninger, Samer, Hund, Barn og foreldre, Samedrakt, Komse, Gamme, Samekofte, Komager

Knud Knudsen

[Samer ved gamme]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Hund, Mann, Man, Gamme

Knud Knudsen

[Samer ved gamme]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Hund, Mann, Man, Gamme

Knud Knudsen

[Samer ved gamme]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Hund, Mann, Man, Gamme

Knud Knudsen

Familie og slekt, Samer, Komse, Gamme, Samekofte

Knud Knudsen

Lappefamilie foran sin Gamme.

Familie og slekt, Barn og foreldre, Samedrakt, Komse, Gamme

Knud Knudsen

[Samer ved gamme]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hund, Mann, Man, Gamme

Knud Knudsen

Parti af Tromsødalen med Jordgammer

Samisk kultur, Gamme, Dal

Knud Knudsen

Parti af Tromsødalen med Jordgammer

Samer, Samedrakt, Gamme

Knud Knudsen

Parti af en Jordgamme (Lappernes Sommerbolig)

Samer, Samedrakt, Gamme

Knud Knudsen

Tromsødalen

Gamme, Dal

Knud Knudsen

Tromsødalen

Gamme, Dal

Knud Knudsen

Stellager, hvor Lapperne opbevare deres Forraad

Samer, Gamme, Stolpebod

Knud Knudsen

En Jordgamme (Lappernes Sommerbolig)

Samer, Samedrakt, Gamme

Knud Knudsen

En Lappefamilie foran sin Gamme

Familie og slekt, Samer, Samedrakt, Gamme

Atelier KK

Lappekvinne

Kvinne, Woman, Samer, Pipe, Samedrakt, Gamme