Blikktrykkeri 71


Atelier KK

[Maskiner i Bliktrykkeriet]

Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør. Verkstedet til Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926. Interiør fabrikkhall]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Kvinne, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier K. Knudsen

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Blikktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Hermetikkboks, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Personale ved Bergens Bliktrykkeri, Damsgård]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Produkter Norsk Kemisk & Farvefabrikk]

Emballagefabrikker, Blikktrykkeri, Skokrem

Atelier KK

[Interiør fra fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Vardeskjorten]

Mann, Reklame, Plakat, Skjorte, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Maskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Maskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, 1949]

1949-02-25

Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, 1949]

1949-02-25

Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, 1949]

1949-02-25

Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Interiør, Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Interiør, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

1949-04-30

Interiør, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

1949-12-14

Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

1949-12-14

Interiør, Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Verkstedsmaskin, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri 1954]

Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri 1954]

Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri]

Arbeider, Spade, Trillebår, Hakke, Arbeidsklær, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Bergens Bliktrykkeri A/S, Nonnesetergaten 4]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri