Blikktrykkeri 52


Atelier KK

[Maskiner i Bliktrykkeriet]

Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør. Verkstedet til Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926. Interiør fabrikkhall]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Kvinne, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri ca. 1926]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Blikktrykkeri]

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier K. Knudsen

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Blikktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Hermetikkboks, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall, Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Personale ved Bergens Bliktrykkeri, Damsgård]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra fabrikkhall Bergens Bliktrykkeri 1930]

1930-10-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri, 1949]

1949-04-11

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri 1954]

Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri 1954]

Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Verkstedsmaskin, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri]

Arbeider, Trillebår, Spade, Arbeidsklær, Hakke, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Bergens Bliktrykkeri A/S, Nonnesetergaten 4]

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri]

Arbeider, Arbeidsklær, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Gruppebilde av ansatte ved Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Taklampe, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Gruppebilde av ansatte ved Bergens Bliktrykkeri A/S, 1913]

Arbeider, Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S]

1956-03-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-21

Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri, Oljekanne

Atelier KK

[Arbeidere ved bergens Bliktrykkeri]

1956-03-27

Arbeider, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-27

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-27

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-27

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri A/S 1956]

1956-03-27

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri, Oljekanne

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri, Oljekanne

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Fabrikkhall, Transportbånd, Blikktrykkeri, Oljekanne

Atelier KK

[Kvinner i arbeid på Bergens Bliktrykkeri A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Atelier KK

[Interiør fra fabrikkhallen hos Noblikk A/S]

1960-10-12

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri, Blikkvarefabrikk

Atelier KK

[Interiør fra fabrikkhallen hos Noblikk A/S]

1960-10-12

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Fabrikkhall, Blikktrykkeri, Blikkvarefabrikk

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergens Blikktrykkeri]

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Blikktrykkeri

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergens Bliktrykkeri, Bergen A/S

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Blikktrykkeri