Død 3


Bernt Børretzen

Tanker ved Velædle, Høyfornemme hr. Johan Joachim Krohns grav

1700-tallet, Begravelse, Tale, Minnevers, Gravvers, Død

Knud Geelmuyden Fleischer

Parentations-Tale over høyædle og velbyrdige hr. Danckert Danckertsen Krohn, Hofagent og Kiøbmand i Bergen , holden i Bergens Domkirke den 8de Julii 1795

1700-tallet, Begravelse, Tale, Liktaler, Død

J.D. Herholdt; C.G. Rafn

Undersøgelse over liv og død : et frit udtog af Bichat's Recherches physiologiques sur la vie et la mort.

Moral, Død, Liv