Utstillingsbygning 89


Ukjent

[Bergensutstillingen]

Flag, Flagg, Skipsdekk, Utstilling, Fontene, Utstillingsbygning, Sjøbod

K. Nyblin

Bergen-Udstillingen. Industrihallen

Flag, Flagg, Utstilling, Fontene, Utstillingsbygning

Bergensudstillingen 1898 Industrihallen

Utstilling, Postkort, Utstillingsbygning

Utstilling, Postkort, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Fiskerihallen og Folkekjökken

Flag, Flagg, Utstilling, Paviljong, Kjøkken, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Oversigtsbillede

Utstilling, Fontene, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergens-Udstillingen 1898

Interiør, Utstilling, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergens-Udstillingens Aabningdag

1898-05-16

Utstilling, Utstillingsbygning, Folkemengde

Alfred Brundtland

Bergensudstillingen 1910

Postkort, Utstillingsbygning

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Postkort, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning

Ukjent

L`Album de l`exposition 1878 [...] vue d`ensemble de l`exposition de la Norvége

Interiør, Utstilling, Utstillingslokale, Utstillingsbygning, Utskjæringer, Monter

Franz Šedivý

[Bergensutstillingen 1898]

Utstilling, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Kristiania-Komune

1898-05-16

Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Utstillingsbygning

Ole Irgens

Udstillingskuppelen før faldet. Januar 1899

Snø, Vinter, Park, Utstillingsbygning

Ole Irgens

Udstillingskuppelen efter de første mineskud.

Snø, Vinter, Park, Utstillingsbygning

Carl Dotzler

Bergensudstillingen 1898, Kræpelins pavillion

Postkort, Paviljong, Utstillingsbygning

Carl Dotzler

Bergensudstillingen 1898, Kræpelins pavillion

Postkort, Paviljong, Utstillingsbygning

John Griegs Forlag; Carl Dotzler

Bergensudstillingen 1898, Christiania pavillion

Postkort, Paviljong, Utstillingsbygning

John Griegs Forlag; Carl Dotzler

Bergensudstillingen 1898, Industrihallen

Postkort, Utstillingsbygning

John Griegs Forlag; Carl Dotzler

Bergensudstillingen 1898, Industrihallen

Postkort, Utstillingsbygning

F. Beyer, Strandgaden, Bergen

Bergen. Norsk industri & international fiskeri-udstilling 1898

Postkort, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergen's udstillingen 1898

Postkort, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergen's udstillingen 1898

Postkort, Utstillingsbygning

Ukjent

[Utsikt mot Nygårdsparken og Landsutstillingen i 1898]

Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Ukjent

[Riving av Landsutstillingen 1898]

Arkitektur og byggeskikk, Utstillingsbygning

Ukjent

[Riving av Landsutstillingen 1898]

Paviljong, Utstillingsbygning

Ukjent

[Riving av landsutstillingen i 1898]

Utstillingsbygning

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Utstilling, Fjell, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Utstilling, Fjell, Paviljong, Utstillingsbygning, Tre, Planter

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Bygninger, Flag, Flagg, Utstilling, Fjell, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Tak

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Bygninger, Utstilling, Fjell, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Våg

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Arkitektur og byggeskikk, Utstilling, Fjell, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Inngangsparti, Tak

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Bygninger, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Bygninger, Utstilling, Fjell, Oversiktsbilde, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning, Planter

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Utstilling, Fjell, Paviljong, Utstillingsbygning, Byggeplass

Ukjent

[Landsutstillingen i 1898]

Bygninger, Utstilling, Bro, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Elv, Våg

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Arkitektur og byggeskikk, Utstilling, Fjell, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Arkitektur og byggeskikk, Flag, Flagg, Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning, Planter

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Gatelys, Bygninger, Utstilling, Fjell, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Planter

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Utstilling, Fjell, Båt, Oversiktsbilde, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning

Ukjent

Utstillingspaviljong

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Utstilling, Park, Paviljong, Utstillingsbygning, Eksteriør