Begravelse 11


Lyder Christian Sagen

Jonas Reins Minde helliget

1800-tallet, Begravelse

Grav-Skrift over salig Hr. Biskop Arentz : tilligemed et kort Udtog af hans Levnets-Løb

1700-tallet, Levnetsbeskrivelse, Gravskrift, Begravelse

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

Liig-tale over salig Hr. Michael Stub Arentz, Sognepræst til Hougs, holden i Hougs Hovedkirke den 7de April 1799

1700-tallet, Likpreken, Taler, Begravelse

Christopher Dahl; Christen Brun

Tale ved Pastor og Ridder Welhavens Gravfæstelse, af C. Brun, Stiftsprovst

1800-tallet, Taler, Begravelse, Sørgeskrift, Gravferd

Harmonisternes sang ved oldingen Jens Kobroes jordefærd 24/11 1815

1800-tallet, Sang, Begravelse

Psalmer ved mad. Alida Kroepeliens <f. Krohn> begravelse 2/4 1824 <samt indskrifter paa pladen>

1800-tallet, Tale, Salmer, Begravelse

Bernt Børretzen

Tanker ved Velædle, Høyfornemme hr. Johan Joachim Krohns grav

1700-tallet, Tale, Begravelse, Minnevers, Gravvers, Død

Johan Ernst Welhaven

Ved madame Gertrud Magdalene Røichings [f. Krohn] grav

1800-tallet, Sørgevers, Begravelse