Begravelse 86

Samlinger knyttet til Begravelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0223
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0487

Lyder Christian Sagen

Choral ved taleren og digteren Jonas Reins jordefærd 5/12 1821

1800-tallet, Sang, Begravelse, Sorg

Niels Hertzberg

Ligtale over sal: Gerhard Kahrs, Sognepræst for Gravens Præstegjeld, 1809

1800-tallet, Minnetale, Begravelse, Tale, Liktaler

Lyder Christian Sagen

Harmonisternes sang ved Herr Fredrich Bøschens grav, den 9de September 1825

1800-tallet, Begravelse, Sorg, Salme

Lyder Christian Sagen

Jonas Reins Minde helliget

1800-tallet, Begravelse

Grav-Skrift over salig Hr. Biskop Arentz : tilligemed et kort Udtog af hans Levnets-Løb

1700-tallet, Begravelse, Levnetsbeskrivelse, Gravskrift

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

Liig-tale over salig Hr. Michael Stub Arentz, Sognepræst til Hougs, holden i Hougs Hovedkirke den 7de April 1799

1700-tallet, Begravelse, Tale, Likpreken

Claus Fasting

Sørgekantate, til Erindring av Salig Hr. Justizraad og Rektor Boalth, opført av det Kongelige Harmoniske Akademie

1700-tallet, Begravelse, Kantate, Sørgekantate

Johan Nordahl Brun

Ædel Tvist mellem fire Qvinder ved den Femtes Grav, opgivet til S.T. Herr Hofagent Janson, som Voldgiftsmand

1800-tallet, Begravelse

Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Bruns Betragtninger ved de Besches Grav

1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravvers

Christopher Dahl; Christen Brun

Tale ved Pastor og Ridder Welhavens Gravfæstelse, af C. Brun, Stiftsprovst

1800-tallet, Sørgeskrift, Begravelse, Gravferd, Tale

Afbrudte tanker om at Fødes og Døe..

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse

Det sidste kiærlighedsoffer : mad. Elisabeth Dverhagen, fød Roggen, beg. 13/4 1767

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Sorg, Æresminne

Kurtze Betrachtung ... Herman Dwerhagen : 6/1 1734-26/11 1764

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

I Betragtning af ... Sr. Herman Dwerhagen 6/1 1734-26/11 1764

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravskrift

Johann Christopher Hansen

Als die Gebeine ... Fr. Asselina Cornelia Eggercking ... geb. Tuchsen f. 7/9 1722 - 8/10 beg. 15/10 1764 ...

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse

Hans Ottessen. Nideros

Aliance med døden ... madame Asseliane Cornelia Eggercking ... beg. 15/10 1764 i sit 42. aar

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravskrift

Guds og menniske-vennen ... jomfrue Wibeche Fasmer fød 26/1 1700 død 26/6 1766 beg 4/7 ...

1700-tallet, Begravelse, Sørgevers, Likvers

Det giør mig ondt for dig, min broder Jonathan ... : Sr Danchert Forman, negotiant i Bergen

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Sørge-blomster ... Knud Grove ...

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Afbrudte tanker om ævigheden ... Gabriel Heiberg ... sogneprest til Nykirken + 15/11 1768 beg 25/11 ...

Dødsfall, 1700-tallet, Sang, Begravelse

Bernt Børretzen

Betragtninger ved den i Livet velædle, høyfornemme hr. Owe Holms Grav

1800-tallet, Begravelse, Gravvers

Korte betragtninger ... Sgr. Henrich Petersen Ipsen ... negotiant og skipper i Bergen <d.1765>

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Harmonisternes sang ved oldingen Jens Kobroes jordefærd 24/11 1815

1800-tallet, Sang, Begravelse

Hans Ottessen. Nideros

Vi have her ingen blivende sted ... Ære-minde ... <Høker> Bernhard Julius Gotlieb Kramer <f. 1717 i Hanover> d. 10/6 1764, beg. 18/6

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Likvers : Mad. Karen Kramer, nee de Schult : d. 20. april 1759, begravet 27. april s.a.

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Æresminne, Gravskrift, Likvers

N.M. Lym

Moralske tanker over fliid og forsynlighed..Jacob Krøpelin, commerce-raad ... beg. 15/10 1765

1700-tallet, Begravelse