Metalvarefabrikker 67


Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Maskinhall, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Vei, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Stige, Skur, Telefonstolpe, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916]

Trillebår, Brakke, Valseverk, Skur, Stillas, Telefonstolpe, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Trillebår, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Trillebår, Hest, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Brakke, Valseverk, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken, pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Kaianlegg, Valseverk, Skog, Lekter, Kran, Slepebåt, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Brakke, Hesje, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Steingjerde, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Brakke, Trebro, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fjell, Arbeider, Bolighus, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Fjell, Arbeider, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Bolighus, Trebro, Valseverk, Flaggstang, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Brakke, Valseverk, Skur, Telefonstolpe, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Lekter, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Valseverk, Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Brakke, Valseverk, Stillas, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fjell, Valseverk, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Vei, Brakke, Hesje, Valseverk, Industriutbygging, Høykjerre, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Valseverk, Låve, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Kran, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916]

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Havneskur, Jekt, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

A/S Norsk Valseverk

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Mann, Valseverk, Turbin, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Arbeider, Ungdom, Arbeidsklær, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917]

Valseverk, Ovn, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk. Fire arbeidere 1917]

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

A/S Norsk Valseværk 18/12 1917

1917-12-18

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917]

Arbeider, Valseverk, Skyggelue, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Kran, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere]

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917]

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall