Kvernhus 77


Johan von der Fehr

[Landskapsprospekt]

Landskap, Vannrenne, Kvernhus

Johan von der Fehr

Fra den norske Natur

Foss, Robåt, Elv, Mølle, Kvernhus

Johan von der Fehr

Fra de norske Natur

Kvern/mølle (bygdemølle), Mølle, Torvtak, Kvernhus

Axel Lindahl

1540. Hardanger. Skorvefos i Eide

Landskap, Foss, Gutt, Kvernhus

Axel Lindahl

1581. Hardanger. Parti fra Bondhus

Landskap, Elv, Kvernhus

Ukjent

[Portretter ved et ukjent kvernhus]

Kvinne, Foss, Jente, Gutt, Kvernhus

Ukjent

[Bondhusbreen]

Kvinne, Foss, Jente, Gutt, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Vossestranden

Gård, Mann, Trebro, Elv, Gutt, Hesje, Vossebunad, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Vossestranden

Musikkinstrument, Elv, Gutt, Hverdagsklær, Trekkspill, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Skjerven i Hardanger

Foss, Mann, Vei, Hverdagsklær, Stabbestein, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Et Kvernhus).

Fjell, Bygd, Fjord, Åkerbruk, Bekk, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Et Kvernhus).

Frukttrær, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti ved Edna, Sørfjorden i Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Naust, Færing, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti ved Edna, Sørfjorden i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Robåt, Uthus, Færing, Kvernhus, Mørkeromstelt

Knud Knudsen

Parti fra Valestrand, Osterøen

Elv, Gutt, Uthus, Hverdagsklær, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Valestrand, Osterøen

Elv, Gutt, Uthus, Hverdagsklær, Grind, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Olden i Nordfjord

Gård, Bro, Mann, Elv, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Olden i Nordfjord

Gård, Bro, Kvernhus, Elvemunning/utløp

Knud Knudsen

Parti fra Olden i Nordfjord

Elv, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger

Gård, Tregjerde, Elvestryk, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger.

Foss, Uthus, Elvestryk, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Kvernhus, Kvernstein

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Mann, Uthus, Hverdagsklær, Striesekk, Tine, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Skog, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti af Eidesdalen, Odde i Hardanger.

Gård, Elv, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti af Eidesdalen, Odde i Hardanger .

Elv, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti Eidesdalen, Odde i Hardanger.

Gård, Elv, Gutt, Hverdagsklær, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Udsigt udover Fjorden, Hardanger.

Fjell, Fjord, Gård, Bolighus, Vei, Hesje, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Urland i Sogn

Bygd, Mann, Elv, Hverdagsklær, Filthatt, Kvernhus

Knud Knudsen

Udsigt over Nordheimsundet mod Stensdalen i Hardanger

Bygd, Fjord, Gård, Naust, Havnebod, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Fjell, Trebalje, Bekk, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Mann, Kvernhus

Knud Knudsen

Skarvefos i Graven, Hardanger.

1885-06-24

Foss, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti mellem Tvinde og Vinje, Vos.

Foss, Elv, Bolighus, Uthus, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti mellem Bulken og Vossevangen.

Jernbane, Trematerialer, Vossebanen, Kvernhus, Bygdesag

Knud Knudsen

Parti Mellem Botnen og Midtveit,Telemarken

Foss, Vann, Kvernhus

Knud Knudsen

Maristuens Hotel, Lærdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Kvernhus

Knud Knudsen

[Parti fra Valestrand, Osterøen]

Elv, Gutt, Uthus, Hverdagsklær, Grind, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Voss

Landskap, Elv, Kvernhus

Knud Knudsen

Skorvefos mellem Eide og Skjærven i Hardanger

Foss, Kvernhus

Knud Knudsen

Holdøla mellem Garthus og Fjeldheim

Elv, Mølle, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Bondhusdalen i Hardanger

Friluftsliv, Mann, Elv, Laksefiske, Fiskestang, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti ved Ose, Sætersdalen

Landskap, Foss, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti ved Bergen.

Trebro, Mølle, Kvernhus

Knud Knudsen

Skaarvofos mellem Eide og Skjerven, Hardanger

Fjell, Foss, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Horningdalen i Nordfjord.

Landskap, Mølle, Elvestryk, Kvernhus

Knud Knudsen

Ulvik i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Uthus, Kvernhus

Knud Knudsen

Østmanlid ved Røldal

Fjell, Elv, Vei, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti mellem Botten og Midthvet, Telemarken.

Foss, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti af Bondhusdalen i Mauranger, Hardanger

Isbre, Fjell, Gård, Kvernhus