Boligfelt 93


Enoch Djupdræt

[Dale i Bruvik]

Boligblokk, By- og småsteder, Bolighus, Boligfelt

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Inngangsparti, Fjord, Bolighus, Tak, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Bolighus, Valmtak, Brakker, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Mølle, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Mølle, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderbolig)

Bolighus, Vei, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger]

Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Bolighus, Brakker, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik]

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Havnesilo, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Havnesilo, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Fjell, Oversiktsbilde, Arkitekt, Bolighus, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden.

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark, oversiktsbilde.]

Fjell, Oversiktsbilde, Arkitekt, Bolighus, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Vei, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Vei, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Selvbyggerkolonien på Nymark, byggeplass]

Arkitekt, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Gate, Arkitekt, Mann, Byggeplass, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Gate, Arkitekt, Mann, Byggeplass, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien i Nyhavn]

Arkitekt, Bolighus, Vei, Telefonstolpe, Kolonialforretning, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerhus i Nyhavn]

Barn, Arkitekt, Mann, Bolighus, Vei, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Inngangsparti, Barn, Bolighus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Barn, Mann, Bolighus, Vei, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Vindu, Bolighus, Ark, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Robåt, Bolighus, Skog, Vik, Boligfelt

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Bolighus, Vei, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligfelt, Nyhavn]

Bolighus, Vei, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boliger under bygging på Nymark]

Arkitekt, Mann, Byggeplass, Grunnmur, Hestekjerre, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Fjell, Arkitekt, Mann, Sykehus, Byggeplass, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Snø, Arkitekt, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Tre, Skur, Stillas, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerboliger i Nyhavn]

Bolighus, Vei, Telefonstolpe, Kolonialforretning, Boligfelt

Atelier KK

[Selvbyggerhus i Nyhavn]

Bolighus, Vei, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligområde på Solbakken]

Balkong, Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligområde Øyjorde/Solbakken]

Fjell, Balkong, Bolighus, Ark, Karnapp, Boligfelt

Atelier KK

[Tegning av selvbyggerkolonien på Nymark]

1925-11-28

Tegning, Boligfelt, Situasjonsplan

Atelier KK

[Rekkehus i Fridalsveien og Roald Amundsens vei.]

1927-03-16

Fjell, Arkitekt, Vei, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Tog, Hage, Bolighus, Vei, Boligfelt

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Hage, Bolighus, Vei, Boligfelt