Boligfelt 107


Erik Olsen

Parti af Trondhjem (udsigt fra Kristiansten)

Fjell, By- og småsteder, Bro, Oversiktsbilde, Domkirke, Elv, Trehusbebyggelse by, Boligfelt

Ole Irgens

[Skuteviken]

By- og småsteder, Sjø, Oversiktsbilde, Trebygning, Boligfelt

Ole Irgens

[Skansen]

By- og småsteder, Sjø, Oversiktsbilde, Boligfelt

Ole Irgens

[Vinter]

Gatelys, Snø, Vinter, Trær, Tregjerde, Boligfelt, Kraftledning

Ole Irgens

[Vinter]

Gatelys, Snø, Vinter, Trær, Tregjerde, Boligfelt, Kraftledning

Kristian Refsaas

[Malejobb]

Kvinne, Mann, Byggeplass, Treplank, Sag, Treport, Snekkerbukse, Boligfelt, Malerkost

Kristian Refsaas

[Malejobb]

Kvinne, Mann, Byggeplass, Trebygning, Treplank, Sag, Treport, Snekkerbukse, Boligfelt, Malerkost

Kristian Refsaas

[Kvinne ved åker]

Kvinne, Hatt, Skog, Åker, Nettinggjerde, Boligfelt, Busk, Rognebær

Kristian Refsaas

[Kvinner på benk i boligfelt]

Bord, Kvinne, Avis, Trebygning, Stige, Trebenk, Boligfelt

Kristian Refsaas

[Snøfylt boligfelt]

Snø, Vindu, Trebygning, Skorstein, Treport, Boligfelt

Enoch Djupdræt

[Dale i Bruvik]

Boligblokk, By- og småsteder, Bolighus, Boligfelt

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Fjord, Bolighus, Inngangsparti, Tak, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Brakke, Bolighus, Valmtak, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderbolig)

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger]

Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Brakke, Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik]

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Boligfelt, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Boligfelt, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Eksteriør, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden

Arkitekt, Eksteriør, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Boligfelt, Modell, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Fjell, Bolighus, Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Idrettsbane, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Boligfelt, Modell, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden.

Arkitekt, Eksteriør, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark, oversiktsbilde.]

Fjell, Bolighus, Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Idrettsbane, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Vei, Arkitekt, Byggeplass, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Vei, Arkitekt, Byggeplass, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Selvbyggerkolonien på Nymark, byggeplass]

Arkitekt, Byggeplass, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Gate, Mann, Arkitekt, Byggeplass, Telefonstolpe, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Gate, Mann, Arkitekt, Byggeplass, Telefonstolpe, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Vann, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien i Nyhavn]

Vei, Bolighus, Arkitekt, Telefonstolpe, Kolonialforretning, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerhus i Nyhavn]

Barn, Vei, Bolighus, Mann, Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Barn, Bolighus, Inngangsparti, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Barn, Vei, Bolighus, Mann, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Bolighus, Vindu, Ark, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Robåt, Bolighus, Skog, Vik, Boligfelt

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligfelt, Nyhavn]

Vei, Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boliger under bygging på Nymark]

Hestekjerre, Mann, Arkitekt, Byggeplass, Grunnmur, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Fjell, Mann, Sykehus, Arkitekt, Byggeplass, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Snø, Arkitekt, Boligfelt, Rekkehus, Arkitekter