Fane 288


Meyer & Nicolaysen

[Interiør fra sangerhallen på Engen under sangerfesten i 1863]

Sangerstevne, Fane

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai?]

Bygninger, Crowd, Folkemengde, Fane

Ukjent

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Crowd, Folkemengde, Fane

Gustav Brosing

" Fra markering ved russergravene"

Begravelse, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Fane, Gravplass, Russergraver

Gustav Brosing

"Minnemarkering"

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Musikkorps, Fane, Gravplass

Ukjent

[Nordnæs Bataillons gamlekarer ved 90-års jubileet 1948]

Buekorps, Jubileum, Crowd, Folkemengde, Fane

Ukjent

[Fjeldets Bataljon på landtur]

1907-06-16

Gruppeportrett, Familie og slekt, Buekorps, Buekorpsgutter, Fane, Hytte, Tur

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skoleskips-gaster]

17. mai, Oversiktsbilde, Overview, 17. mai-tog, Gutt, Boy, Fane, 1. mai

Gustav Brosing

[Marken bataljon]

Buekorps, Mann, Man, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Tromme, Fane

Ukjent

[Roklubben Njörd]

Gruppeportrett, Fane, Roklubb

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Tromme, Fane

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Uniform, Jubileum, School, Skole, Musikkorps, Fane

Ukjent

[Turnstevne på Koengen]

Turnstevne, Turner, Turndrakt, Turn, Crowd, Folkemengde, Fane, Turnapparat, Idretts-og Turnforeninger

Ukjent

[Bergens Arbeiderforening]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening, Fag- og yrkesorganisasjoner

Ukjent

[Verftets Kompani]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Bolighus, Residential Building, Tromme, Fane, Trommeslager

Ukjent

[Nygaards Bataljons offiserer.]

Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Louis Anton Jacobsen

[Nordnæs Bataillons 50-års jubileum]

1908-05-03

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Flag, Flagg, Sjøbod, Fane

Skagen & Co

[Rådet i Nordnæs Bataillon ca. 1930 fotografert ved Fredriksberg Festning]

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane, Sverd

Louis Anton Jacobsen

["Dreggens Buekorps. "Gamleguttene" holder oppvisning"]

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane

Ukjent

[Dræggens Buekorps]

1916-05-13

Buekorps, Fane

Ukjent

[Nordnæs Bataillon. U.å]

Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Ukjent

[Dræggens Buekorps ved 70-års jubileet i 1926]

Buekorps, Jubileum, Fane

Ukjent

[Verftets Kompani marsjerer ved Byparken]

1923-05-17

Buekorps, 17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, Buekorpsgutter, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Brakker, Fane

Olaf Andreas Svanøe

Dræggens Buekorps 1894

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane

Ukjent

Gesellauget 17. Mai 1929.

1929-05-17

Gruppeportrett, 17. mai, Gesell, Hatt, Spaserstav/stokk, Fane, 17. mai-sløyfe

K. Knudsen & Co. A/S

Gasverksarbeidernes forening 1.mai 1920..

1920-05-01

Gruppeportrett, Gassverk, Fane, 1. mai, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Dræggens Buekorps 70 års jubileum. "Gamlekarer i Kroken"]

1926-05-13

Jubileum, Fane

Ukjent

[Fane]

Fane

Ukjent

[Prosesjon med Bergens Godtemplars Ungdomslag]

Crowd, Folkemengde, Fane, Prosesjon, Avholdsforeninger

K. Nyblin

[Studentbilde ved Hambro skole 1910]

Gruppeportrett, School, Skole, Student, Fane

Ukjent

Vår sak er din sak - Gå med i kvinnehirden

Kvinne, Woman, Postkort, Nasjonal Samling, Fane, Hirden

Ukjent

Kjemp med Hirden

Postkort, Soldat, Soldier, Nasjonal Samling, Fane, Hirden

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

17. mai-tog, Trebro, Elv, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Trehusbebyggelse by, Fane

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

17. mai-tog, Trebro, Elv, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Trehusbebyggelse by, Musikkorps, Fane

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

17. mai-tog, Trebro, Elv, Crowd, Folkemengde, Trehusbebyggelse by, Fane

Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

17. mai, Gate, Sjømann, Brostein, Fane, Fagforening, Folketog

Ukjent

[Haandværkssvendenes Forenings Sangkor....]

Gruppeportrett, Uniform, Mann, Man, Fane, Kor

Ukjent

[Prosesjon på Møhlenpris idrettsbane]

Hest, Bunad, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Idrettsbane, Fane, Prosesjon

Ukjent

[Hallingdal. Ungdomslag?]

Organisasjoner og lag, Kvinnebunad, Spelemann, Fane, Mannsbunad, Hallingdalsbunad

Ukjent

Rektor Geelmuyden med Tanks skole i prosesjon på Torvalmenningen

Politi, Postkort, Crowd, Folkemengde, Fane, Prosesjon, Skoleelev

Ukjent

Bergen 17de mai 1905

1905-05-17

17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, 17. mai-tog, Flag, Flagg, Fane

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitetshistorie, Student, Studentlue, Fane, Folketog

[Folketog]

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Musikkorps, Fane, Folketog

Ukjent

[Wesselengens Bataljon på landtur til Sunnfjordheimen(?), 1926]

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane, Tur

Ukjent

[Verftets Kompani]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Bolighus, Residential Building, Tromme, Fane, Trommeslager