Fane 298


Meyer & Nicolaysen

[Interiør fra sangerhallen på Engen under sangerfesten i 1863]

Sangerstevne, Fane

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai?]

Bygninger, Folkemengde, Fane

Ukjent

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Folkemengde, Fane

Gustav Brosing

" Fra markering ved russergravene"

Gravplass, Flag, Flagg, Begravelse, Folkemengde, Fane, Russergraver

Gustav Brosing

"Minnemarkering"

Gravplass, Flag, Flagg, Folkemengde, Musikkorps, Fane

Ukjent

[Nordnæs Bataillons gamlekarer ved 90-års jubileet 1948]

Buekorps, Jubileum, Folkemengde, Fane

Ukjent

[Fjeldets Bataljon på landtur]

1907-06-16

Gruppeportrett, Familie og slekt, Buekorps, Tur, Hytte, Buekorpsgutter, Fane

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skoleskips-gaster]

17. mai, Oversiktsbilde, 17. mai-tog, Gutt, Fane, 1. mai

Gustav Brosing

[Marken bataljon]

Flag, Flagg, Buekorps, Mann, Gutt, Tromme, Fane

Ukjent

[Roklubben Njörd]

Gruppeportrett, Fane, Roklubb

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Tromme, Fane

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Skolebygning, Buekorps, Uniform, Jubileum, Musikkorps, Fane

Ukjent

[Turnstevne på Koengen]

Turnstevne, Turner, Turndrakt, Turn, Folkemengde, Fane, Turnapparat, Idretts-og Turnforeninger

Ukjent

[Bergens Arbeiderforening]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening, Fag- og yrkesorganisasjoner

Ukjent

[Verftets Kompani]

Buekorps, Trommeslager, Bolighus, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Tromme, Fane

Ukjent

[Nygaards Bataljons offiserer.]

Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Louis Anton Jacobsen

[Nordnæs Bataillons 50-års jubileum]

1908-05-03

Flag, Flagg, Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Sjøbod, Fane

Skagen & Co

[Rådet i Nordnæs Bataillon ca. 1930 fotografert ved Fredriksberg Festning]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Sverd

Louis Anton Jacobsen

[Dræggens Buekorps. "Gamleguttene" holder oppvisning"]

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane

Ukjent

[Dræggens Buekorps]

1916-05-13

Buekorps, Fane

Ukjent

[Nordnæs Bataillon. U.å]

Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Ukjent

[Dræggens Buekorps ved 70-års jubileet i 1926]

Buekorps, Jubileum, Fane

Ukjent

[Verftets Kompani marsjerer ved Byparken]

1923-05-17

By- og småsteder, Flag, Flagg, Brakke, Buekorps, 17. mai, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Louis Anton Jacobsen

[Sandvikens Bataljon]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Olaf Andreas Svanøe

Dræggens Buekorps 1894

Buekorps, Buekorpsgutter, Fane

Ukjent

Gesellauget 17. Mai 1929.

1929-05-17

Gruppeportrett, 17. mai, Hatt, Gesell, Spaserstav/stokk, Fane, 17. mai-sløyfe

K. Knudsen & Co

Gasverksarbeidernes forening 1.mai 1920..

1920-05-01

Gruppeportrett, Gassverk, Fane, 1. mai, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Bergens Havneingeniørvesens arbeiderforeing]

Gruppeportrett, Fane, Arbeiderforening

Ukjent

[Dræggens Buekorps 70 års jubileum. "Gamlekarer i Kroken"]

1926-05-13

Jubileum, Fane

Ukjent

[Fane]

Fane

Ukjent

[Prosesjon med Bergens Godtemplars Ungdomslag]

Folkemengde, Fane, Prosesjon, Avholdsforeninger

K. Nyblin

[Studentbilde ved Hambro skole 1910]

Gruppeportrett, Skolebygning, Student, Fane

Ukjent

Vår sak er din sak - Gå med i kvinnehirden

Kvinne, Nasjonal Samling, Postkort, Fane, Hirden

Ukjent

Kjemp med Hirden

Soldat, Nasjonal Samling, Postkort, Fane, Hirden

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

Flag, Flagg, 17. mai-tog, Trebro, Elv, Folkemengde, Trehusbebyggelse by, Fane

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

Flag, Flagg, 17. mai-tog, Trebro, Elv, Folkemengde, Trehusbebyggelse by, Musikkorps, Fane

Nils Backer-Grøndahl

17de mai 1905 Mandal

1905-05-17

17. mai-tog, Trebro, Elv, Folkemengde, Trehusbebyggelse by, Fane

Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

17. mai, Sjømann, Gate, Fagforening, Brostein, Fane, Folketog

Ukjent

[Haandværkssvendenes Forenings Sangkor....]

Gruppeportrett, Uniform, Kor, Mann, Fane

Ukjent

[Prosesjon på Møhlenpris idrettsbane]

Flag, Flagg, Hest, Bunad, Folkemengde, Idrettsbane, Fane, Prosesjon

Ukjent

Dræggens buekorps

1906-05-13

Buekorps, Oversiktsbilde, Jubileum, Folkemengde, Fane

Ukjent

[Hallingdal. Ungdomslag?]

Organisasjoner og lag, Kvinnebunad, Spelemann, Fane, Mannsbunad, Hallingdalsbunad

Ukjent

Rektor Geelmuyden med Tanks skole i prosesjon på Torvalmenningen

Postkort, Politi, Folkemengde, Fane, Prosesjon, Skoleelev

Ukjent

Bergen 17de mai 1905

1905-05-17

By- og småsteder, Flag, Flagg, 17. mai, 17. mai-tog, Fane

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitetshistorie, Student, Studentlue, Fane, Folketog

[Folketog]

Flag, Flagg, Folkemengde, Musikkorps, Fane, Folketog