Det dramatiske Selskab 58


Love for Det dramatiske selskab i Bergen

1800-tallet, Lovgivning, Det dramatiske Selskab

Leiekontrakt

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev

Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820

1800-tallet, Teater, Bergen, Lovgivning, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utnevnelse til ekstraordinært medlem av Det Dramatiske Selskab.

1822-10-12

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Utnevnelse

Skrivelse fra Det Dramatiske Selskab.

1822-10-23

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Skrivelse

Skrivelse fra Magistraten ang. fritagelse for stilling som borgerrepresentant.

1832-01-31

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Teater, Bergen, Lovgivning, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Teater, Bergen, Lovgivning, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Tilskuerpladsene i Bergen Teater

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1831-10-16

1800-tallet, Teater, Bergen, Bibliotek, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Teater, Bergen, Bibliotek, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1873-04-01

1800-tallet, Teater, Bergen, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1800-tallet, Teater, Bergen, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1868-03-31

1800-tallet, Teater, Bergen, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1800-tallet, Teater, Bergen, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Div. Brev u.å.

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Div. En alfabetisk oversikt

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-03-09

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-03-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1831-09-30

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-04-02

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-04-18

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-06-29

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1833-04-09

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-11-16

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1872-12-23

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1873-04-01

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1873-05-24

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1873-07-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1873-07-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1874-04-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-09-21

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-11-24

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-12-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Love for Det Dramatilske selskab i Bergen, 1820

1800-tallet, Teater, Bergen, Lovgivning, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt