Parkering 23


Solveig Greve

[Parkering på Østre Murallmenningen]

Personbil, Oversiktsbilde, Smau, Brostein, Allmenning, Trafikkskilt, Parkering

Solveig Greve

[Nykirkesmauet]

Personbil, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smau, Parkering, Sanering

Solveig Greve

[Nykirkesmauet]

Personbil, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smau, Parkering

Solveig Greve

[Parkering på Klosteret]

Personbil, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Parkeringsplass, Parkering

Solveig Greve

[Gutt med hund]

By- og småsteder, Hund, Gate, Gutt, Folkevognbuss, Parkering, Malerforretning

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Arbeider, Fotball, Gutt, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Fotball, Gutt, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Solveig Greve

[Barn i lek, Claus Frimanns gate]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Venner og venninner, Gate, Jente, Gutt, Hverdagsklær, Dukkevogn, Parkering, Lekevåpen

Solveig Greve

[Gutter i lek på Nordnes]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Gate, Gutt, Hverdagsklær, Kamerater, Parkering, Lekevåpen

Solveig Greve

[Jenter med dukkevogn]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Gate, Venninner, Jente, Hverdagsklær, Dukkevogn, Parkering

Solveig Greve

[Gutter med lekevåpen]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Gate, Hverdagsklær, Parkering, Lekevåpen

Solveig Greve

[Tjommier i byen]

Personbil, By- og småsteder, Smau, Kamerater, Parkering

Solveig Greve

[Lek "under" bil]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Venner og venninner, Barneklær, Smau, Hverdagsklær, Leketøy, Fortau, Parkering

Solveig Greve

[Lek "under" bil]

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Venner og venninner, Barneklær, Smau, Hverdagsklær, Leketøy, Fortau, Parkering

Solveig Greve

[Parkering i Claus Frimanns gate]

Personbil, By- og småsteder, Gate, Parkering

Solveig Greve

[Parkering i Claus Frimanns gate]

Kvinne, Personbil, By- og småsteder, Gate, Hydrant, Parkering

Solveig Greve

[Skottegaten]

Personbil, By- og småsteder, Gate, Lastebil, Brostein, Parkering

Solveig Greve

[Skottegaten]

Personbil, By- og småsteder, Gate, Lastebil, Brostein, Parkering

Solveig Greve

[Munkebekksmuget]

By- og småsteder, Smau, Parkering

Solveig Greve

[Parkering i Munkebekksmuget]

By- og småsteder, Smau, Parkering, Bosspann

Solveig Greve

[Parkering på Vestre Murallmenningen]

Personbil, By- og småsteder, Allmenning, Parkering

Solveig Greve

[Holbergsallmenningen]

Personbil, By- og småsteder, Bolighus, Skomaker, Murhus, Allmenning, Parkeringsplass, Parkering

Solveig Greve

[Folkeliv på Lagsevåg]

Personbil, Butikk, Kran, Parkering