Parkeringsplass 46


Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Damsgårdsalm 1. Det gamle og det nye kommunehus.

Kommunehus, Parkeringsplass, Stasjonsvogn

Gustav Brosing

Rådstuen

Rådhus, By- og småsteder, Personbil, Murhus, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Rådstuen

1959-05-30

Bank, Rådhus, By- og småsteder, Flagg, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Murhus, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Flagg, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Parkeringsplass

Ukjent

[Torgallmenningen. Festspillene 1959]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Flagg, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass, Festspill

Gustav Brosing

Tårnplass

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Parkeringsplass, Tinghus

Gustav Brosing

Torallmenningen

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Gatelys, Monument, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Brostein, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Monument, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Gatelys, Monument, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Monument, Statue/Skulptur, Turist, By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Personbil, Allmenning, Kiosk, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Ole Bulls plass]

Butikk, Personbil, Murhus, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Strandgaten 221, Troyehuset]

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodallmenningen

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass, Sykkelbud

Gustav Brosing

Tollbodallmenningen

By- og småsteder, Buss, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Troyehuset, Strandgaten 221

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Folkeliv, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Trafikklys, Parkeringsplass, Trolleybuss

Gustav Brosing

By- og småsteder, Varebil, Personbil, Opel, Folkevogn, Parkeringsplass, Stiftsgård, Saab

Gustav Brosing

Rådstuen

Rådhus, By- og småsteder, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Murhus, Trafikkskilt, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodalmennig - Troyegården

1959-05-30

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodalmenning - Troyegården

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodalmenning / Strandgaten

Gate, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass, Sykkelbud

Gustav Brosing

Øvre Korskirkeallmenning

Kirke, Butikk, Mann, Lastebil, Varebil, Personbil, Folkevogn, Parkeringsplass

Atelier KK

[Veikryss]

Bygninger, Gate, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Atelier KK

[Veikryss]

Bygninger, Gate, Parkeringsplass, Hestekjøretøy

Atelier KK

[Veikryss]

Bygninger, Gate, Buss, Parkeringsplass, Hestekjøretøy

Atelier KK

[Veikryss]

Bygninger, Gate, Lastebil, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Atelier KK

Valkendorfsgaten

By- og småsteder, Motorsykkel, Brostein, Personbil, Trafikkskilt, Parkeringsplass

Atelier KK

Krysset Strandkaien, Strandgaten.

Lastebil, Personbil, Parkeringsplass, Herreekviperingsforretning, Varemagasin

Atelier KK

[Kiosk på Danmarksplass]

Boligblokk, Bygninger, Reklame, Folkemengde, Tobakkhandel, Personbil, Reklameskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass

Atelier KK

[Kiosk på Torgallmenningen]

By- og småsteder, Reklame, Tobakkhandel, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Trafikkskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass, Manufakturhandel

Atelier KK

[Kiosk på Torgallmenningen]

By- og småsteder, Reklame, Tobakkhandel, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Trafikkskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass, Manufakturhandel

Atelier KK

[Kiosk på Holbergsalmenningen]

Gatelys, Reklame, Kaianlegg, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Fjordabåt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Personbil, Fjordabåt, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Postkort, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Allmenning, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Postkort, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Buss, Allmenning, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Postkort, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Allmenning, Parkeringsplass

Norvin Reklamefoto

Alfsen & Gundersen

1967-07-03

Personbil, Bakeri, Parkeringsplass

Olai Schumann Olsen

[Det gamle rådhus]

Rådhus, By- og småsteder, Gate, Mann, Brostein, Personbil, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Allmenning, Dress, Parkeringsplass

Olai Schumann Olsen

[Det gamle rådhus]

Gatelys, Rådhus, By- og småsteder, Gate, Mann, Personbil, Håndkjerre, Parkeringsplass, Arbeidsklær

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1966-07-07

Flyfoto, Park, Oversiktsbilde, Parkeringsplass

Ralph L. Wilson

Torvalmenning

Sykkel, By- og småsteder, Butikk, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Ralph L. Wilson

Store Markevei

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass, Tinghus