Brannstasjon 114


Gustav Brosing

Skansen - baksiden av tårnet.

1957-09-14

Oversiktsbilde, Overview, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Brannstasjonen, Christies gate.]

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brannstasjon

Gustav Brosing

Brannstasjonen

Gatelys, Buss, Brannbil, Brostein, Flaggstang, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Parkeringsplass

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai i Christies gate]

1910-05-17

17. mai, Crowd, Folkemengde, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Håsteinsgate 3. Brannstasjonen]

1961-02-11

Gate, Trehusbebyggelse by, Personbil, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Den gamle brannstasjonen.]

Brannbil, Blomsterkasse, Brannstasjon, Stigebil

Ukjent

[Skansen stasjon sett fra sydvest]

Bolighus, Residential Building, Brannstasjon

Olaf Andreas Svanøe

Den nye Brandstation i Sandvigen

Gate, Bolighus, Residential Building, Brannstasjon

Ukjent

Brannmenn ved Sandviken brannstasjon

Brannmann, Brannstasjon, Brannvesen, Brannuniform, Brannsjef

Ukjent

[Gruppe i"Skandsens Brannmannskap" ved Skansen brannstasjon]

Gutt, Boy, Brannmann, Brannstasjon, Brannvesen, Brannuniform

Ukjent

["Hotel Metropol & Brandvagten, Bergen"]

Arkitektur og byggeskikk, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brannstasjon, Eksteriør, Vogn

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje, Folkevogn

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Hund, Gate, Personbil, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Trafikklys, Parkeringsplass, Trolleybuss

Gustav Brosing

Brannstasjonen

By- og småsteder, Cities and villages, Barnevogn, Personbil, Brannstasjon

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Brannbil, Brannstasjon, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Galeas

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Garasje

Gustav Brosing

[Brannbil og mannskap v/brannstasjon.]

Bil, Car, Brannbil, Brannmann, Brannstasjon, Stigebil, Brannvesen

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil v/brannstasjon]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Stigebil

Gustav Brosing

[Brannbil i garasje.]

Bil, Car, Brannbil, Brannstasjon, Garasje, Stigebil, Brannuniform

Olaf Andreas Svanøe

[Bergen etter brannen 1916. Christies gate.]

Handel, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Brannstasjon, Gjenreising og sanering, Elektrisk forretning

Olaf Andreas Svanøe

[Skansen. Tatt før 1909.]

Fontene, Oversiktsbilde, Overview, Brannstasjon

Mittet & Co.

Bergen. Skansen

Oversiktsbilde, Overview, Vann, Brannstasjon

Ukjent

[Skansen]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Brannstasjon

Bergen - Kjødbasaren

Gatelys, Kjøtthandel, Trikkeskinner, Allmenning, Brannstasjon, Markise

Enoch Djupdræt

Bergen Fra Sandviken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Brannstasjon

Ukjent

Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Tregjerde, Brannstasjon, Telegrafbygning, Barn i grupper, Groups of Children

[Skandsen Stadion sett fra sydvest]

Politi, Hest, Barn, Child, Mann, Man, Hestekjerre, Brannstasjon

Hotel Metropole, Bergen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brannstasjon

Olaf Andreas Svanøe

[Hotel Metropol og Brannstasjonen før 1916.]

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brannstasjon

Oscar Hansen

Hotel Metropol-Bergen

1900-06-01

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flag, Flagg, Brannstasjon

Ukjent

[Sandviken Brannstasjon]

Mann, Man, Trikkeskinner, Sixpence, Brannstasjon, Dress, Suit

Gustav Brosing

Brannstasjonen i Bergen

Hund, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Personbil, Brannstasjon

A.J.K.

Skandsen

Postkort, Brannstasjon

Knud Knudsen; F. Beyer, Strandgaden, Bergen

I. Parti af Bergen (Panorama)

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Brannstasjon

Ralph L. Wilson

[Interiør fra Hovedbrannstasjonen]

Interiør, Interior, Brannstasjon, Lampe

Ralph L. Wilson

[Bergen sentrum etter Bergensbrannen 1916]

By- og småsteder, Cities and villages, Brannstasjon, Gjenreising og sanering, Brannruiner

[Bryggen fra Vågen]

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Brannstasjon

Carl Bjørn Olsen

[Skansen brannstasjon]

Brannstasjon

Ukjent

[Sjefene for søndagskorpsene, 1933]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Brannstasjon, Offiser, Officer

Mittet & Co.

Torvalmendingen. Bergen, januar 1916.

Politi, Postkort, Brannstasjon, Brannruiner

C.A. Erichsen

Bergen. Hotel Metropol

Postkort, Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Brannstasjon

J.H. Küenholdt

Bergen, Brandstasjonen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brannstasjon

Mittet & Co.

Bergen för branden. Hotel D,angleterre

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Brannstasjon

Enoch Djupdræt

[Trikk i Sandviksveien]

Gate, Butikk, Shop, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Brannstasjon, Trikk, Busskur