Heisekran 169


ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Building site, Oljeindustri, Rør, Heisekran

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Building site, Oljeindustri, Heisekran

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Building site, Oljeindustri, Heisekran

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Building site, Oljeindustri, Heisekran

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Building site, Oljeindustri, Heisekran

Gustav Brosing

Nordnes, Brusegården

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Heisekran, Smau, Steinhelle, Skur

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Flytedokk

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Worker, Robåt, Anleggsarbeider, Heisekran, Vann, Dykker

Gustav Brosing

Laksevåg

Boligblokk, Kvinne, Woman, Byggeplass, Building site, Heisekran, Stillas

Gustav Brosing

Nordnes,Brusegården

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Heisekran, Smau, Steinhelle, Skur

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Nøstekaien]

Arbeidsliv og næringer, Havn, Kaianlegg, Heisekran

Gustav Brosing

Storemøllen, Sandviksveien.

1959-07-10

Skøyte, Mølle, Kaianlegg, Heisekran, Sjøbod, Slipp

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Flytedokk

Gustav Brosing

Nordnes. Brusegården.

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Heisekran, Smau, Forretningsgård, Skur

Gustav Brosing

Sandviken. Breiviken.

Kaianlegg, Heisekran, Sjøbod, Trebygning

Gustav Brosing

Sandviken. Nyhavn, Breiviken

Kaianlegg, Heisekran, Sjøbod, Trebygning

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien.

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Lastebil, Heisekran, Kran

Gustav Brosing

Nordnes

1959-06-29

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Kaianlegg, Heisekran, Forretningsgård, Fjordabåt, Havneskur, Motorskip

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Buss, Heisekran, Personbil, Kull-lager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Heisekran, Fartøy, Kull-lager

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning, Trallebane

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Heisekran, Demning, Vann

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Heisekran, Demning, Vann

Ralph L. Wilson

[Bygging av Tarlebødemningen]

Heisekran, Demning

Ralph L. Wilson

[Bygging av Storediket]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Heisekran, Demning

Ralph L. Wilson

[Tarlebøstemmen]

Oversiktsbilde, Overview, Heisekran, Demning

Morten Heiselberg

Bergen rådhus tildekket under oppussing

2020-09-30

Rådhus, Heisekran, Oppussing

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Anleggsarbeider, Heisekran, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

[Festningskaien, Bergen.]

Skip, Kaianlegg, Bensinstasjon, Heisekran, Kran, Telefonboks

Enoch Djupdræt

[Bergen havn/Festningskaien]

Skip, Kaianlegg, Bensinstasjon, Heisekran, Kran, Telefonboks

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Heisekran, Pram

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran, Pram

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Heisekran, Mudderbåt

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Heisekran, Mudderbåt

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Heisekran, Mudderbåt

Ukjent

Nordre blok ferdig

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran, Kranselag

Ukjent

Nordre blok ferdig

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran