Heisekran 158


Gustav Brosing

Nordnes, Brusegården

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smug, Steinhelle, Skur, Heisekran

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Flytedokk

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Gustav Brosing

Laksevåg

Boligblokk, Kvinne, Byggeplass, Stillas, Heisekran

Gustav Brosing

Nordnes,Brusegården

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Steinhelle, Skur, Heisekran

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Nøstekaien]

Arbeidsliv og næringer, Havn, Kaianlegg, Heisekran

Gustav Brosing

Storemøllen, Sandviksveien.

1959-07-10

Mølle, Kaianlegg, Sjøbod, Slipp, Skøyte, Heisekran

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Slepebåt, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Nordnes. Brusegården.

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smug, Forretningsgård, Skur, Heisekran

Gustav Brosing

Sandviken. Breiviken.

Kaianlegg, Sjøbod, Trebygning, Heisekran

Gustav Brosing

Sandviken. Nyhavn, Breiviken

Kaianlegg, Sjøbod, Trebygning, Heisekran

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien.

Skip, By- og småsteder, Kaianlegg, Lastebil, Kran, Heisekran

Gustav Brosing

Nordnes

1959-06-29

By- og småsteder, Kirke, Kaianlegg, Forretningsgård, Fjordabåt, Havneskur, Heisekran, Motorskip

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Buss, Personbil, Heisekran, Kull-lager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Fartøy, Heisekran, Kull-lager

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran, Trallebane

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Demning, Vann, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Demning, Vann, Heisekran

Ralph L. Wilson

[Bygging av Tarlebødemningen]

Demning, Heisekran

Ralph L. Wilson

[Bygging av Storediket]

Arbeider, Mann, Demning, Heisekran

Ralph L. Wilson

[Tarlebøstemmen]

Oversiktsbilde, Demning, Heisekran

Morten Heiselberg

Bergen rådhus tildekket under oppussing

2020-09-30

Rådhus, Heisekran, Oppussing

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Heisekran

Enoch Djupdræt

[Festningskaien, Bergen.]

Skip, Kaianlegg, Kran, Heisekran, Bensinstasjon, Telefonboks

Enoch Djupdræt

[Bergen havn/Festningskaien]

Skip, Kaianlegg, Kran, Heisekran, Bensinstasjon, Telefonboks

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Mudderbåt, Heisekran

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Mudderbåt, Heisekran

Ukjent

Mudrings arbeider for blokkene i C. Sundsgt. (Branden 1901)

Havn, Mudderbåt, Heisekran

Ukjent

Nordre blok ferdig

Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

Nordre blok ferdig

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Vaksdals Mölles nye silo 1909

Byggeplass, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Vaksdal

Byggeplass, Trillebår, Heisekran, Dampmaskin

Jacob Blaauw Kooter

[Kowloon ferry]

Arkitektur og byggeskikk, Tradisjonelle båttyper, Havn, Sampan, Kaianlegg, Fergekai, Heisekran

Atelier KK

[Parti fra BMV. De nye kranene fra 1920. Robåt i forgrunnen]

Mekanisk verksted, Robåt, Skipsbygging - verftsindustri, Slipp, Heisekran, Slipper & mek. Verksteder, Skipsskrog