Teater 221


Ukjent

[Det gamle teater]

Teater, Gruppeportrett, Kino, Lampe, Monter

Gustav Brosing

[17. mai]

1963-05-17

Statue, Teater, 17. mai, Park, Paraply, Murhus, Veske

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Bygninger, Teater, Park

Gustav Brosing

Den Nationale Scene

Teater, Snø, Vinter

Norland

Det gamle teater i Bergen

Teater, Trebygning, Murhus

Olaf Andreas Svanøe

[Den Nationale Scene ble bygget i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Scou]

Teater, Byggeplass, Murhus, Bygningsarbeider

A.J.K.

Theatergaden med Theatret, Bergen

Teater, Gate, Trikk

K. Knudsen & Co.

Den Nationale Scene, Bergen

Teater

[Det Gamle Teater]

Teater

[Det gamle teater]

Teater

[Det gamle teater]

Kvinne, Teater, Hest, Mann, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk, Hestekjerre

Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teater, Eksteriør

Ukjent

Theateret, Bergen

Kvinne, Teater, Mann, Barnevogn, Ølvogn

Ukjent

Efter Avsløringen av Bjørnsonstatuen 17. mai 1917

1917-05-17

Statue, Teater, Folkemengde, Flagg, Avduking

Hans Nicolaysen Meyer

Bergens nye Teater under Opførelse.

Teater, Stillas

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Teater, Hest, Folkemengde, Flagg, Hestekjøretøy, Karjol

Ukjent

Teater, Snø

Olaf Andreas Svanøe

Theatret Bergen

Teater, Kiosk, Eksteriør

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Teater

Ukjent

Kalmargaten

Teater, Park, Gate, Oversiktsbilde

Ukjent

[Nygaards Bataljon i teateret]

Teater, Publikum, Buekorpsgutter, Teaterinteriør

Ukjent

Christiania

Teater, By- og småsteder, Gate

Brødr. Larm

David Knudsen. Wiers Jensen. Rasumu Rasmussen. Hans Hedemark i La Boheme

Teater, Skuespiller, Opera, Sanger

Harald Andreas Nielsen

Erindringer fra den første nationale scene

Teater, Portrett, Musiker, Kabinettfotografi, Skuespiller

Ukjent

Herre i hatt ved Teatret

Teater, Mannsklær

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Teater

Olaf Andreas Svanøe

[Byggingen av Den National Scene]

Teater, Byggeplass, Stillas

C.A. Erichsen

Bergen. Theateret

Teater, Park

Ukjent

Theateret. Bergen

Gatelys, Teater, Park

[Teaterets inngang etter bombeangrepet på Nordnes.]

1940-06-15

Teater, Granattreff

Ukjent

[Gruppeportrett]

1902-06-23

Teater, Gruppeportrett, Skuespiller

Otto Sjurson Talle

[Teaterstykke]

Kvinne, Teater, Bunad, Mann, Teaterforestilling

Otto Sjurson Talle

[Teaterstykke]

Kvinne, Teater, Bunad, Mann, Teaterforestilling

Ukjent

Grunnstenen til Theatret nedlegges

1906-07-25

Teater, Folkemengde, Hestekjøretøy

Ukjent

Theatret, Bergen

Teater, Postkort, Barnevogn, Bryggerivogn

Selmer Malvin Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teater, Eksteriør

Selmer Malvin Norland

Henrik Ibsens og Bj. Björnsons bolig i det gamle teater.

Teater, By- og småsteder

Ukjent

Signe Danning og William Ivarson Gamle Heidelberg

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Davi Knudsen i skuespillet Brand

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Bergens Nationale Scene "Naar den ny vin blomstrer" Hrr. Ivarson

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Franz Blaha

[Engen. Bergenstrikkens siste dag 31.12.1965.]

1965-12-31

Teater, Gate, Tobakkhandel, Personbil, Trikkeskinner, Trikk, Frisør

[Den Nationale Scene]

Teater

Oscar Hansen

[Kvinner forand Den Nationale Sene i Bergen]

Kvinne, Bygninger, Teater, By- og småsteder

Bjørnsonstatuen

1920-10-02

Statue, Teater

Christianias Beatiful Capital Building, Christiania, Norway

Teater, Slottsbygning, Trikk, Storting

Moritz Kaland

KOMEDIEHUSET PAA ENGEN I GASBELYSNING

Kunst, Teater

Det gamle Theater

Teater, Gutt, Trehusbebyggelse by

Carl Bjørn Olsen

[DNS]

Statue, Teater, Brostein