Glassmester 519

Samlinger knyttet til Glassmester

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0972-II-42

Glarmesterlauget i Bergen

Forhandlingsprotokol 1739-1866

1700-tallet, 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Protokol over indskrevne Svende og Drenge 1699-1821.

1700-tallet, 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Protokol over indskrevne Svende og Drenge 1823-1866.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskapsbok for Glarmesterlaugets Svendel ade 1681-1750.

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet

Glarmesterlauget i Bergen

”Buchsenschaffer Buch” for Glarmesterlauge ts Svende 1703-1743.

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskapsbok for Glarmesterlauget 1750- 18 56.

1700-tallet, 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskabsbok for Glarmesterlauget 1857-1864.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Regnskap

Glarmesterlauget i Bergen

Bog for reisende Glarmestersvende 1852-68.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Biskop Neumanns mindeskrift over Chr. F. G. Bohr.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskab over Bidrag indbetalt til Laugskassen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Glarmesterlaugets privilegier 1684

Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Tegning

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, No. 58 i Aaret 1827

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger No. 59

1827-07-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1838-12-23

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, Lade

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Lade

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1859-10-07

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Brev

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1862-11-04

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1863-04-13

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1869-10-02

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1864-02-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1862-12-30

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1864-04-28

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1864-04-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering

1863-10-30

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Brev til Raadmand Houge

1864-03-18

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Brev til Raadmand Houge

1864-08-23

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1745-06-25

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

2017-03-08

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1750-10-29

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1750-11-06

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1750-11-06

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1750-12-29

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1752-11-04

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1753-05-04

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1757-02-09

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1757-04-05

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1757-04-14

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1758-10-05

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1759-10-27

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1760-05-08

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1760-08-19

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1760-08-20

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1760-08-30

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1763-02-09

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1763-02-11

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1766-11-07

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester